O du Guds Lam
 


1.O du Guds Lam!
med korsets skam,
du bar al verdens synder,
derfra al trøst begynder,
miskundelig,
forbarm du dig!
 

2. O du Guds Lam!
med korsets skam,
du bar al verdens synder,
dermed al fred begynder,
af kærlighed,
giv os din fred!

3. O du Guds Lam!
med korsets skam,
du bar al verdens synder,
derfra vort liv begynder;
vor død til trods,
opliv du os!

Agnus Dei. Oldkirkelig latin.
Tysk omkring 1500.
Luther i Deutsche Messe 1526, bestemmer brug i nadvertjenesten "Christie, du Lamm Gottes -
N.F.S.Grundtvig i sangværk 1837.

 
Salmen har en lang forhistorie. Grundtvig digtede salmen på et tidspunkt, da den var uden forbindelse med den danske menighed. Han følte sig derfor friere stillet. Ordet "begynder" er nyt i alle vers : vor trøst, vor fred, vort liv udspringer i Jesu korsdød.
 
 

 

Oversigt