Solen stråler over vang.
   
   

1.Solen stråler over vang,
se dog urte-vrimlen
liflig som en lærkesang
løft dig, sjæl, mod himlen!

2.Skoven i sit nye skrud
smykker sig for gæsten,
med hver blad, den breder ud,
byder den til festen.

   

3.Sangerkor med friske kvad
samles i dens kroner,
hilser våren ung og glad
med de tusind toner.

4.Gerne tror jeg, her er gemt
glimt af Edens have,
og hvad jeg ved nu bestemt;
det er alt Guds gave!

   

5.Sving dig derfor, sjæl, i sky,
kast kun af al sorgen,
Herrens miskundhed er ny
over dig hver morgen.

6.Sig ham tak for stort og småt,
livets rige gåde,
bed ham bønlig, du må blot
skønne på hans nåde.
 

 

C. j. Brandt 1874
Mel. Dagen går med raske fjed.

   
Med overskriften første gang i1864 - måske blev sangen til mens Brandt som præst i Rønnebæk.- ved vårens gennembrud i den sydsjællandske natur. Ti år senere blev den lille sang udgivet. Brandt var blevet præst i Vartov og udgav sammen med prof. Fr. Nielsen en lille samling af "Salmer og Sange for Børn" Her blev "Solen stråler" trykt for første gang. Overskriften "Vaarsang" ændredes til "Gud ske Lov" Efter 72 leveår døde Brandt med ordet "Gud ske Lov" på sine læber.
 

 

   
Oversigt