Vidunderligst af alt paa Jord
 

 
Den Christne Tro. 
  

 Jeg er saa underfuld en Magt,
Hvor ret jeg kom til Live,
At Pennen, selv med Aand i Pagt,
 Ei klart det kan beskrive

Om Han end tøver, troe Ham dog!
Han Ingen har bedraget,

Som, trods al Prat om Billed-Sprog,

Paa Ordet Ham har taget!

 
En aftenstund tilbage i 2007
 

Grundtvig skrev "Krønike-Riim til Børne-Lærdom" i 1829, 26 vers, hvoraf første og sidste vers er vist herover. Her er ikke plads til så mange vers. Grundtvig har skrevet dette "rim" for sine børn som en begyndelse til at lære historie. Den ældste af hans børn var 7 år på det tidspunkt, så det er nok begrænset, hvad de har fattet af versene. Hvad der er nok så vigtigt for den danske menighed er, at Grundtvig dannede en salme af versene i ny forarbejdning og forkortet til 11 vers, som udkom i 1853:

 
  
1.Vidunderligst af alt paa Jord 
Er Jesu Christi Rige,
Dets Herlighed er og saa stor,
 
At det har ingen Lige.
2. Usynligt vel, som Sjæl og Sind,  
Det nemt dog er at kiende,

Alt som en Stad paa Bjergetind,

Der sees til Verdens Ende.
 
3. Dets Gaade er et Guddoms Ord, 
Som skaber hvad det nævner

Som fylder Dale trindt paa Jord
Og Klipperne udjævner.,
4. Med det indvies Jesu Daab,
Velsignes Jesu Bæger,
Saa hist udspringer Livets Haab,
 Og her det vederkvæger.
 
5. Med det der skabes gode Kaar  
For Barne-Kæmper lave,

Saa de kan lee ad Banesaar
Og springe over Grave.
6. Med det der skabes Viin af Vand,
Og Paradis af Ørke,

Med det der skabes Lys om Land,
Mens Verden gaaer i Mørke.
 
7. Lad hvisle kun i Ormegaard
At Riget er lagt øde,

Gud kroner ligefuldt dets Aar

Med Frugtbarhed og Grøde.
8. Dets Glands opstaaer som Ax i Vang
Som Mai i Bøge-Skove,

Ja, prægtig under Fugle-Sang,
 
Som Gylden-Soel af Vove.
 
9. Det er den store Konges Glands,
Som kun paa Korset døde,
For at med Livets Rosen-Krands
Jord-Klimpen ham kan møde.
10. Ja, naar han kommer i det Blaa
Er Christnes Kamp tilende,

Hvad Troende i Speilet saae,
Skal Salige erkiende.
  
11. Da Riget er med Sole
Tilsyne og tilstæde,
-Kaar.
I Evighedens Gylden-Aar
Med Ret og Fred og Glæde!
Fest-Psalmer, 5. opl., 1853, 729. Her efter 6. opl., 1854.
  
 

Det vil være på sin plads at citere et par gode bemærkninger om salmen, således:  »At disponere den og bibelgrunde dens Udtryk giver et kort, men fyldigt Overblik over, hvad Kristi Menighed, kristen Tro og kristent Haab er«. og: »De dybe Salmer, der ud fra Menighedens kristne Selvbevidsthed overskuer Liv, Død og Evighed i et mægtigt Helhedssyn, og hvor man ser Graven blot som »det lille Bælt«, der skiller to smilende Kyster, eller »den brusende Strand«, hvorover de guddommelige Gaver: Tro, Haab og Kærlighed, slaar Bro, har næppe mange Sidestykker udenfor den danske Salmebog-

 

Sidst et eksempel på salmens brug ved en særlig lejlighed. Pastor H. F. Petersen skulle den 3. juni 1945, efter tyskernes kapitulation, prædike i Gottorp slotskirke. Kirken var netop åbnet for den danske menighed efter krigen. Med sig havde han en salmebog, som en dansk kvinde havde skrevet i og givet ham med til Sydslesvig:
Lad hvisle kun i Ormegaard/at Riget er lagt øde/
Gud kroner ligefuldt dets Aar/med Frugtbarhed og Grøde.

 

 
Tidligt forår 2007.
 
oversigt