Gud, Du fra dine de herlige højeloftssale.
 

 
Vinding kirke syd for Vejle
 

!. Gud! Du fra dine de herlige Høielofts-Sale
vander, som Bjergenes Top, saa de dybeste Dale

Dig vi med Sang
,
Takke for Kornet i Vang,

Du vil os evig husvale

2. Jorden vi pløie og Sæden vi saae i det Lave,
Væxt og Velsignelse dog kun er
Himmelens Gave

Og med dit Ord Planted du,
Herre, paa Jord

Til os en Paradis-Have!

 

3. Kornet vi meied og bandt og det
sanked i 
Lade,
Takke dig, Herre og Gud, som gav Høsten,
saa glade, Du, som gav Alt,
Du, som har Stjernerne talt,

Vogte os alle for Skade!

4. Du, som i Naade har ogsaa hos os
 dyrket
Jorden,
Dæmpet med Kiærligheds Toner den rullende Torden, Givet os Tegn

 Baade med Solskin og Regn!

Naar kommer Høsten i Norden?
 
5. Kastet og renset og harpet er
Himmerigs-
Sæden
Spaaet er Høsten, som dages med Himmerigs-
Glæden
Art følger Art, Glædelig Høst komme snart,
 Binde os op med Guld-Kiæden!
 6. Da i sin Kirke, som staaer paa den levende Klippe
Klippen i Ordet som holder,
 naar Stjernerne
glippe

Takke med Sang Vi for den bølgende Vang
Gylden med Ax og med Vippe!
 

N. F. S. Grundtvig, 24. aug. 1844 Her efter Sangværk IV, 30

 

Salmen er forløberen for "Nu falmer Skoven", endda kun med et par dage imellem dem. Det var tydeligt, at den ikke kunne måle sig med "Nu falmer", men man fandt den for god at kassere, de tre første vers fandt vej til salmebøgerne, med ændringer.
Som i salmen "Nu falmer skoven", først markens høst og sidst den åndelige høst.

 

 

 

I Vindig kirkes østmur ses denne billedkvader.
Det er en mand med glorie, hans højre hånd understøtter kinden. Er det Johannes ved korsets fod, anbragt i liggende stilling? Gætteri, vel, der er flere meninger om denne interessante sten.

  

  

Udsnit af kirkens nye alterbillede,
malet af kunstneren
Maja Lisa Engelhardt.
"Forklarelsen på Bjerget" Matt.17.

På Vinding kirkegård er et gravsted
over tidligere sognepræst,
 Hans Chr. Christensen, rejst af menigheden.

 

Samme sted er begravet en af hans sønner, Johs. Dons Christensen med
hustru Signe Dons Christensen, forstanderpar på Ladelund Landbrugsskole i dens storhedstid. En anden søn er Henrik Dons Christensen, tidligere valgmenighedspræst i Askov og biskop i Ribe.

 

 

 
oversigt