Som forårssolen morgenrød -

 

 

Som Foraars-Solen morgenrød
Stod Jesus op af Jordens Skjød,

Med Lys og Liv tillige

Derfor, saalænge Verden staaer
Nu efter Vinter kommer Vaar
Livsalig i Guds Rige!


Som Blomster alle staae i Flor,
Som Skoven grønnes, Kornet groer
Ved Vaarens Kræfter milde,
Saa blomstrer Alt til Folke-Gavn
Og bærer Frugt i Jesu Navn
Som aarle, saa og silde!
 

 

Som Fugle-Chor i Mark og Lund
Lovsynge Vaar i allen Stund,
Med deres Toner søde
 
Saa alle Tunger, trindt om Land,
Lovsynge Dødens Overmand
Og Paaske-Morgenrøde!

Grundtvigs salme fra 1846:
er en del af en for Grundtvig
usædvanlig festkantate, opført
i Slotskirken påskedagen samme år.

 

  Det er dog kun "choralen" på de tre vers, som overlevede. Salmen har lighed med Kingos "Som den gyldne Sol frembryder", en betydningsfuld salme, som Grundtvig beundrede. Grundtvigs salme er måske nok så jordnær og mere sanselig. Den oprindelige salme, vist herover, ses i nuværende salmebog med små ændringer og med vers to og tre byttet om. Den bruges som begravelsessalme. Det skete således ved Grundtvigs egen jordefærd.                 

 

 

Vi sang med på salmen et usædvanligt sted påskedagen 2011, i kirkesalen
på Skejby sygehus, en gudstjeneste for patienter og pårørende ved sygehuspræsten. Kirkesalen har smukke farvede glasruder, skabt af kunstneren Karin Nathorst Westfelt, her vist i udsnit.

 

 

 

En lille tilføjelse. Årsagen til vort besøg på Skejby sygehus var for at besøge vor datter, Solveig, som til nu har ligget på hospitalet i en måned på grund af nyresvigt, ret alvorligt. Hun bedres, omend langsomt. Det er svært for hende, der elsker blomster og planter, at være sengeliggende uden mulighed for at nyde foråret som alle vi andre. Dog denne påskedag, fik vi lejlighed til at køre hende hjem til sin elskede have. Her holder hun sin buket af bl.a kobjælde, vibeæg og julerose.

  
oversigt