Ingen er så tryg for Fare
 

 
Hørning kirke

 

1.Tryggare kan ingen wara
An de Christnas lilla skara;
Stjernan ej på himlafastet,
Foglen ej i kånda nåstet.

3,Glad dig då, du lilla skara,
Jacobs Gud skall dig bewara!
For Hans wilja maste alla
Fiender till jorden falla.

 

Guds barns Trygghet. af Lina Sandeli: i »Andeliga Daggdroppar.« 1856.

  

  

Salmen "Ingen er så tryg i Fare" er oprindelig svensk, skrevet af salmedigter, teolog og forfatter Carolina (Lina) Sandell, født 1832 på Fröderud præstegård i Småland. Hendes far beskrives som nidkær provst. I 1858 var hun på rejse til Göteborg med ham, da han ved et ulykkestilfælde faldt overbord fra skibet og druknede i søen Vättern. Lina Sandell døde år 1903 i Stockholm Ved kirken i Fröderud (herover) er en statue af hende, hvor hun holder en åben salmebog. I sognet findes museum og mindestue for hendes forfattervirksomhed.

 

 

En gammel tradition i hendes hjemsogn fortæller, at Lina som 24-årig en sommerdag sad oppe i et stort asketræ i præstegårdshaven. Her sad hun ofte og lyttede til fuglene og drømte i naturen. Her skrev hun sin berømte sang, som hele Sverige tog til sit hjerte. Hun var beskeden, satte ikke sit navn under sangen. Den blev senere ændret af andre og tilføjet ikke så få vers. Men er nu rettet til de oprindelige fem vers i de nyere svenske salmebøger og bærer med rette Lena Sandells navn

 

Ingen er saa tryg for Fare
som Guds lille Børneskare,
Fuglen ej i Skjul bag Løvet,
Stjernen ej højt over Støvet.

Vore Hovedhaar han tæller,
hver en Taare, som vi fælder;
han os føder og os klæder,
midt i Sorgen han os glæder.
 
Og naar endt er Kampens Dage,
endt hver jordisk Nød og Klage,
 kalder os vor Faders Stemme
til en evig Fryd
derhjemme
Indre Missions Børneblad, 5. april 1891.
 

Herover vist den danske oversættelse, tre af de syv vers. Det vides ikke, hvem der har oversat, men det gættes på , at det er en af redaktørerne på Indre Missions Børneblad. Sangen var elsket af store som små. De første 50 år holdt den sig til diverse sangbøger indtil den senere blev optaget i salmebogen. Første vers "for fare" er nu ændret til "i fare". I Lina Sandells første vers tales ikke om fare. På dansk er ordet brugt for rimets skyld. Det kan føre til den tanke, at Guds børn er forsikrede imod fare. Det var ikke forfatterens hensigt.
Derfor kan det med et bibelcitat forsvares at skrive "tryg i fare".

 

 
oversigt