Lover den Herre -

 

 

Søndagen før pinse var vi til gudstjeneste i Naumburg syd for Leipzig.
Byen har to store kirker, domkirken St. Peter und St. Paul (katolsk) og den
her viste Stadtkirche St. Wenzel. (luthersk/evangelisk)
Som noget særligt denne søndag i St. Wenzel var der konfirmation, festgudstjeneste med 30 konfirmander.  Det store kirkerum var fyldt til sidste plads.
 Efter orgelforspil og konfirmandernes indtog lød denne salme:

 

Lobe den Herren.
Den mächtigen König der Ehren
Meine geliebete Seele,
Das ist mein Begehren.
Kommet zu Haus.
Psalter und Harfe wacht auf,
Laßet den Lobgesang hören!

Lobe den Herren,
Der alles so herrlich regieret,
Der dich auf Adelers
Fittichen sicher geführet,
Der dich erhält,
Wie es dir selber gefällt;
Hast du nicht dieses verspüret?

 
 Lobe den Herren,
der kiinstlich und fein dich
bereitet,
Der dir Gesundheit verliehen,
 dich freundlich
geleitet!
In wie viel Noth

Hat nicht der gnädige Gott
Ueber dir Fliigel gebreitet ?
Lobe den Herren,
der deinen Stand sichtbar
gesegnet,
Der aus dem Himmel
mit Stromen der Liebe
geregnet!
Denke daran,

Was der Allmåchtige kann,
Der dir mit Liebe begegnet.
 

Lobe den Herren;
Was in mir ist, lobe den Namen
Alles was Odem hat,
Lobe mit Abrahams Samen
Er ist dein Licht;
Seele, vergiß es ja nicht;
Lob ihn und schließe mit Amen!

Joachim Neander:
»Glaub- und Liebes-Ubung etc.«, 1679

 

Det er let at genkende salmen "Lover den Herre", som  den lød i kirken og
  interessant at genkende gamle salmer som denne, oversat til dansk i 1740. Den er skrevet
 af Joachim Neander i 1679. Han levede fra 1650 og døde i pinsen 1680. Neander var ud af gammel præsteslægt, sidst reformert præst i Bremen. Den reformerte salmesang var
oprindelig sparsom, man benyttede Davids salmer. Neander blev påvirket af den lutherske salmesang, og hans salmer betragtes som forløber for Pietismens salmer.
Hans salme "Lover den Herre" blev verdenskendt. Den danske udgave herunder,
har  gennemgået visse ændringer siden første oversættelse.

 

Lover den Herre,
den mægtige konge med ære!
Lov ham, min sjæl,
og lad det din forlystelse være!
At bruge sang,
Psalter og harpe giv klang,

Aandelig leeg vil jeg lære

Lov dog den HErre,
som alting saa herlig
regierer,
Han, der som ørnen på vinger
 dig løfter og bærer.
Hand giver dig,
Hvad sielen selv ønsker sig,
Ja vel langt bedre beskierer.

 

 Lov dog den HErre,
 som alting saa vel for
dig mager,
Den som dig sundhed forlener
og venlig
ledsager,
Tænk, af hvad nød
Denne din HErre saa sød
Dig ved sin almagt uddrager.

 Lov dog den HErre,
som dig i din stand giver
lykke,
Hand som med tusind' velsignelser
 veed dig
at smykke,
Tænk dog derpaa,
At hand sin ære kand faae,
Ach! i din siel det indtrykke.

 

Lov da den HErre,
min siel, og hvad i mig
mon være,
Hvad som har aande
ophøye hans store navns
ære
Hand er dig god,
Ach! giør ham aldrig imod,
Amen, hand dig det selv lære!

Salmen blev elsket i Tyskland, hvor lutheranerne i høj grad tog Neanders salmer til sig som deres egne. Det tredie vers blev ofte brugt som fødsels-dagsvers i kristne hjem. — Den er da også mang­foldige gange blevet efterlignet eller brugt som forbillede til andre salmer. Den blev oversat til dansk 1740

  
 

 

Det er ikke helt klarlagt, hvornår St. Wenzel kirke er grundlagt, sandsynligvis som en borgerkirke engang i 1200-tallet.  Det nuværende kirkeskib rejstes i 1500-tallet, og først i 1706 rejstes det store tårn med sin silhuet i barok. Det har en lang historie med brande og krige op til nyere tid, senest med forfald i DDR-tiden.

Kirken har et meget fornemt orgel. Det er bygget af Silbermann - eleven Zacharias Hildebrandt i 1743 - 46, et værk med 3 manualer, 53 registre og syv bælge. Før indvielsen arbejdede Silbermann og Johan Sebastian Bach en uge på at indstille piber og instrumenter til det fornemme Bach-værk, brugt ved indvielsen. Senere blev orglet ændret, men er siden 1990 genskabt til tidligere tiders værk med dets autentiske klangvolumen og klangbillede, med 3284 piber.

 

På et hus tæt ved kirken denne tavle til minde om Luthers overnatning i herberg på sin rejse til Worms i april 1521.
Senere, i 1542, var
Luther atter i Naumburg 
 og indviede den første lutherske biskop
Nikolaus von Amsdorf 

 

Et betydeligt antal malerier ses i kirkerummet. Her ses et udsnit af
Lucas Cranachs den ældres
"Velsignelsen af de hellige Trekonger"

 
 

 

Oversigt