Almagts Gud, velsignet vær -
 

 
 

Grand Dieu! nous te bénissons
Nous célébrons tes louanges;

Éternel! nous t'exaltons
De concert avec les anges,
Et prosternés devant toi,

Nous t'adorons, o grand Roi!

Grand Dieu, nous te bénissons er fransk,
af Henri Louis Empaytaz, 1824.
Første af 13 vers. Her væsentlig efter "Chants Chretians", 1862

 

 

1. Almagts Gud, velsignet vær!
Love vil vi lydt din Ære,
Dig ophøje fjernt og nær,

Synge med blandt Engles Hære,

Neje os i Støvet ned

For vor Konges Herlighed

2. Offerlam med Korsets Stav
Skyldfri dybt i Pinen sænket,
Sejrrig fra den aabne Grav
Ved den Styrke, Gud dig skjænked,

Helveds Vælde, Dødens Magt

Knust du har i Støvet lagt

 

  3. Lad dit Rige allen Sted
Vidt udgaa med Fred ifølge

Nu og i al Evighed!

Lad paa Land og lad paa Bølge
 
Alles Knæ til evigt
 Gavn Bøje sig i Jesu Navn

4. Helligaand dig Lov og Pris
Sammen med Gud Fader være,
Og med Jesus, stærk og vis,
Brudgom vor og Broder kjære
Over os hans Kjærlighed
Evigt, evigt vare ved!

 

Denne smukke salme, "Almagts Gud", stammer fra nævnte salme, "Grand Dieu", på 13 vers. Den stammer igen tilbage fra latinske "Te Deum laudamus", igen oversat til tysk Grosser gott, wir loben dich" Den franske version blev verdensberømt, vel at mærke uden kendskab til, at originalen var tysk og katolsk. Hvor om alting er, så oversatte B. Paludan-Müller den til dansk på fire vers, første gang sunget ved Den evangeliske Alliances møde i København år 1884.

 
 

 
 
Oversigt