I Østen stiger Solen op
 

 
 

1. I Østen stiger Solen op:
Den spreder Guld paa Sky,
Gaaer over Hav og Bjergetop,
Gaaer over Land og By.

  2. Den kommer fra den favre Kyst,
Hvor Paradiset laae;
Den bringer Lys og Liv og Lyst
 
Til Store og til Smaa

 

3. Den hilser os endnu saa smukt
Fra Edens Morgenrød,

Hvor Træet stod med evig Frugt

Hvor Livets Væld udflød.

    4. Den hilser os fra Livets Hjem,
Hvor størst Guds Lys oprandt
Med Stjernen over Bethlehem,
Som Østens Vise fandt.

  

5. Og med Guds Sol udgaaer fra Øst
En himmelsk Glands paa Jord,
Et Glimt fra Paradisets Kyst,
Hvor Livets Abild groer.

6. Og alle Stjerner neie sig,
Hvor Østens Sol gaaer frem:
Den synes dem hiin Stjerne liig,
Der stod ved Bethlehem.

  

7. Du Soles Sol fra Bethlehem!
Hav Tak og Lov og Priis

For hvert et Glimt fra Lysets Hjem

Og fra dit Paradiis!

B S Ingemann, "Morgensange for Børn" 1837

 
 

Ingemanns morgensalme, klædt i østerlandsmotivet og med den smukke melodi er blandt de kendteste af vore morgensalmer og -sange. Den er oversat til svensk "I I oster stiger solen opp", med femte vers udeladt.

 
 

 
oversigt