Julen har bragt velsignet Bud
 

 
Skanderborg Slotskirke dec. 2010
Børnenes Julesang. 
  
  

1.Julen har bragt velsignet Bud;
Nu glædes Gamle og Unge.
Hvad Englene sang i Verden ud,
Nu alle smaa Børn skal sjunge.

2. Grenen fra Livets Træ staaer skjønt
Med Lys, som Fugle, paa Qyiste.
Det Barn, som sig glæder fromt og kjønt,
 
Skal aldrig den Glæde miste.

  

3. Glæden er Jordens Gjest idag
Med Himmelkongen, den lille.
Du fattige Spurv! flyv ned fra Tag
Med Duen til Julegilde!

4. Dands, lille Barn, paa  Moders Skjød!
En deilig Dag er oprunden:
I dag blev vor kjære Frelser fød
Og Paradiisveien funden.

  

5.   Frelseren selv var Barn som vi
I dag han laae i sin Vugge.
Den Have, Guds Engle flyver i,
Vil Jesus for os oplukke.

6.Himmerigs Konge blandt os boer;
Han Juleglæden os bringer;
Han favner hver Barnesjæl paa Jord
Og lover os Englevinger.

 

 

B. S. Ingemann »Nordisk Tidskrift for Christelig Theologi«, I, 1840,

 

 Ingemann havde ingen børn selv, men det ses tydeligt af hans morgen- og aftensange, at han var en stor børneven. Han besøgte ofte sin ven Ferdinand Fenger i Lynge Præstegaard. Herfra kan "Dands, lille Barn, paa Moders Skjød" meget vel stamme. Det var Fenger, der opfordrede Ingemann til at skrive salmen, og det er tydeligt, at Ingemann har set børnene for sig i præstegården, da han skrev den. "Grenen fra Livets Træ" fortæller os tillige, at juletræet holdt sit indtog i præstegårdene på landet. Der har været diskussion om salmen var dybtgående nok, om den i det hele taget hørte med i salmebogen. Derfor hører salmen sikkert helst hjemme juleaften og ikke på første juledagen.

 

 
oversigt