Vi pløjed og vi så`de vor sæd i sorten jord
 

 
Billedet er fra 2009, Ovsted kirke i høstlandskabet. Vejrguderne i 2011 var ikke høsten særlig gunstig med langvarig regn.
 
Tilbage i tiden til 1782, en fortælling af salmedigteren Matthias Claudius, der ankommer til en landsby, hvor fromme bønder holder fest, samlet om et bord, og spiser risvælling, kød og kartofler. Der indfinder sig også en herremand med selskab af adelige damer og herrer, der sætter sig ved et andet bord og forsyner sig med suppe og finere retter. Mellem de to borde udvikler der sig samtaler om klosterliv og adelskab. En af bønderne foreslår, at de synger fællessang, og en af bønderne, Hans Westen, synger solo, de andre synger omkvæd i kor. Det bliver til  "Das Bauernlied mit Der Vorsanger Hans Westen". med 16 vers, af Matthias Claudius, 1782. Første vers:
 

Anfang wars auf Erden/ Nur finster, wiist', und leer;/ Und sollt was seyn
und werden/
Musst' es wo ånders her/
(Coro. Alle Bauren:)
Alle gute Gabe/
Kam oben her, von Gott
/ Vom schonen blauen Himmel herab.

 
I England blev sangen oversat af Jane Montgomery Campbell i 1861 på tre vers, her vist første vers af Thanksgiving for the Harvest:
 
We plough the fields, and scatter/The good seed on the land,/ But it is fed and watered/By God's almighty hand; / He sends the snow in winter,/The warmth to swell the grain,/The breezes, and the sunshine,/ And soft refreshing rain/All good gifts around us/are sent from heaven above,/Then thank the Lord,/O thank the Lord, /For all His love!
 

 

Vi pløjed', og vi saaede
vor Sæd i sorten Jord;
saa bad vi Ham os hjælpe,
som højt i Himlen bor.
Og Han lod Snefald hegne
mod Frosten barsk og haard,
Han lod det tø og regne

og varme mildt i Vaar.
Alle gode Gaver de kommer
oven ned,
saa tak da Gud,ja,
 pris dog Gud
for Kjærlighed!

Han er jo den, hvis Vilje
opholder alle Ting,
Han klæder Markens Lilje

og runder Himlens Ring
.
Ham lyder Vind og Vove,
 
Ham rører Ravnes Nød,
hvi skulde ej Hans Smaabørn
 
da og faa dagligt brød ?
Alle gode Gaver  de kommer
oven ned,
saa tak da Gud, ja,
 pris dog Gud
for Kjærlighed!

Ja, tak, Du kjære Fader!
saa mild, saa rig og rund,
for Korn i Hæs og Lader,
for godt i allen Stund.
Vi kan jo intet give,
som nogen Ting er værd,
men tag vort stakkels Hjærte,

saa ringe som det er!
Alle gode Gaver de kommer
oven ned,
saa tak da Gud,
ja, pris dog Gud
for Kjærlighed!

 

Jakob Knudsen var på et tidspunkt i England, og på en søndag besøgte han en landsbykirke,
 hvor der afholdtes høstgudstjeneste. Han huskede på salmen og oversatte den til dansk.
Han fandt ud af, at den havde en længere historie tilbage til Mathias Claudius.

Det understreges, at salmen har gennemgået en ejendommelig udvikling fra Claudius
hjertevarme lovsang til bondelivets  velgører og til Jakob Knudsens høstsalme.
 Med tysk og engelsk mellemled. Trods en lille tvivl, er det den dansk/tyske komponist
A.P.Schulz, der har leveret melodien til "høstgildet" og vore dages høstgudstjeneste.

 

 
oversigt