Her vil ties - her vil bies
 

 

»Doet. Hans Adolph Brorsons fordum Biskop over Riber-Stift Svane-Sang.«
Kiøb. 1765. Nr. XXXXIV

 
   

 1. Her vil ties, her vil bies
 
Her vil bies, o svage Sind!
Vist
skal du hente,
kun ved at vente

Kun ved at vente,
vor Sommer ind.

Her vil
ties etc. etc.

 2.Trange Tider langsom skrider Langsom skrider.
Det har den Art.

Dagene
længes,
Vinteren strænges

Vinteren strænges.
Og det er svart.

Trange Tider e te. et c.

  

3. Turtel-Due, kom at skue
Kom at skue!
Bag Gierdet hist,

Der skal du finde
Forsommers Minde
Forsommers Minde,
alt grøn paa Qyist.
Turtel-Due etc. etc.

4.  Eja! søde Førstegrøde
Førstegrøde af bliden Vaar.
 Lad det nu fryse,
 lad mig nu gyse
Lad mig nu gyse.
Det snart forgaaer,

Eja! søde etc. etc.

  


5.
 Due, kunde du begrunde
Du begrunde,
hvad der nu skeer.
Kulden den svækkes,
Blomsterne dækkes
Blomsterne dækkes,
jo meere det sneer.
Due, kunde etc. etc.

6 Kom, min Due,lad dig skue
Lad dig skue med Olie-Blad!
See! nu er Stunden
næsten oprunden

Næsten oprunden,
som giør dig glad.

Kom, min Due, etc. etc.

  
 

»Doet. Hans Adolph Brorsons fordum Biskop over Riber-Stift Svane-Sang.« Kiøb. 1765. Nr. XXXXIV

 
Det var vistnok Grundtvig, der opdagede denne smukke salme, men han ændrede og omskrev den. Resultatet er beskrevet som pinligt og vandalisme. Heldigvis har man læst og forstået Brorsons smukke digt og vendt tilbage til originalteksten, som vi synger og kender den i dag. Det er fristende at spørge, om vi synger vore salmer pr. automatik uden at tænke over indholdet, det, som salmerne i virkeligheden fortæller os. Derfor citeres en god beskrivelse  af denne salmes indhold vers for vers:
 
Vers1:Jesus siger til sjælen: du må tie og bie, om det skal lykkes at nå frem til sommeren, som er vort fælles mål.
Vers2: Sjælen klager over, at den strenge vinter holder så længe ud.
Vers3: Jesus viser sjælen, at der i ly af gærdet allerede er kommet grønne skud, foråret nærmer sig.
Vers 4:Sjælen udbryder henrykt, at nu kan hun sagtens holde ud den korte ventetid.
Vers 5:Jesus opfordrer sjælen til at se dybt ind i den hemmelighed, at trængsel og længsel kan modne det åndelige liv, ligesom sneens beskyttende dyne i virkeligheden skærmer blomsterne.
Vers 6:Jesus formaner sjælen til nu at vise sig som en kristen, der har et levende håb. ("lade sig se med håbets olieblad")
 
Listen er lang hvad angår fortolkning af ord og udtryk i salmen. Også om salmen var helt færdigskrevet til trykning før Brorsons død. Den blev først udgivet senere af hans søn.
 
Salmen fik også en anden betydning i senere tider. Den fik tilknytning til Sønderjyllands skæbneår efter 1864. Den måtte ikke stå i en bestemt sangbog, fordi tyskerne fandt den "ophidsende". Men i selve salmebogen havde den en kristelig betydning, en længsel efter Jesus. Det kunne ikke fornærme kejseren. I 1941 citerede kong Christian den 10. ved sin fødselsdag 26. september i sin tak til folket: "Trange tider langsomt skrider. Det har den art. Men alt står i Guds Faderhånd" Med adresse til besættelsesmagten.
 
Anders Malling, som jeg i rigt mål citerer, var engang på en rejse til Sverige, hvor han talte med en kendt avisredaktør i Stockholm. Han fortalte Malling, at hans yndlingssalme ikke stod i den svenske salmebog. Den kønneste af alle salmer. Her vil ties.
 
De tre herunder skuer ud over det flade marskland.
 

 
oversigt