Kærlighed er Lysets Kilde

 

 
Vennebjerg kirke - ses viden om
 


1.
  Kiærlighed er Lysets Kilde,
Kiærlighed er Livets Rod,
Derfor er Guds Raad saa milde,
Derfor er Guds Aand saa god,
Saa vor Frelser har forklaret
Naadens Ord, os aabenbaret,
Som vi føler i Guds Fred

Og det Haab, vi trøstes ved!
 


2.
Kiærlighed er Livets Krone,
Kiærlighed er Lysets Glands,
Derfor sidder paa Guds Throne
jfesus nu med Straalekrands,
Han, som Lyset er og Livet,
Har for os sig selv hengivet,
Bliver i og lever ved

Guds sin Faders Kiærlighed.
 


3. Kiærlighed er Lovens Fylde
Og Fuldkommenhedens Baand,
Den er hvad vor Gud vi skylde,
Den er Frugten af Hans Aand,
Derfor med Guds-Kiærligheden
Voxer op omkap Guds-Freden,
Vorde kan vi og ved den
Eet med Sjælens bedste Ven
 

N. F. S. Grundtvig»
Fest-Psalmer«, 5. opl., 1853
Rom. 13.10

 
Salmen fra 1853 har sin rod 30 år tidligere og lighed med et par bryllupssalmer. Om kærligheden mellem mand og kvinde: »Kiærlighed er Livets Soel« og »Kjærlighed det er, som throner«. Det er så ændret til kærlighed til Gud og Faderen.
 


1.Kiærlighed er Hjerte-Grunden
Til Guds Naades Underværk,
Kiærlighed i Naades-Munden
Sandheds Røst giør meer end stærk
Giør den sød for hvert et Hjerte
Giør den øm ved Sorg og Smerte,
Giør den, uden Lovens Brud,

Til et lifligt Julebud.
 

Men Grundtvig har ikke villet
nøjes salmens tre vers.
 Han byggede videre på salmen
med fire vers, her vist første vers.
De blev dog gemt, men var ikke
færdiggjort. De blev først
offentliggjort efter hans død. 

 

 
oversigt