Helgen her og helgen hisset.
 
 
 
 
The Communion of Saints.

1. The saints on earth and those above
But one communion make,

Join'd to their Lord in bonds of love
All of his grace partake.

5.  Lord Jesus! be our constant guide!
Then, when the word is given,
Bid death's cold flood its waves divide,
And land us safe in heaven.

 

1: Isaac Watts 1709 2-5: Charles Wesley 1759. Her efter J. Montgomery: »The Christian Psalmist«,Glasgow 1826, nr. 265. (Grundtvigs eksemplar)

 
 
Salmen "Helgen her og helgen hisset" har en længere historie. Grundtvig besøgte England fire gange. Han var vistnok ikke nogen særlig flittig kirkegænger i England, han var optaget af sine videnskabelige studier. Sit kendskab til engelske salmer fik han først senere via en engelsk præst i Helsingør, N Wade, der havde en salmebog, udgivet af J. Montgomery. Herfra stammer også salmen, som Grundtvig "fordanskede" til pragtsalmen "Du som går ud fra den levende Gud"  Den må vente til en senere lejlighed her på siden.
 
Ovenstående engelske salme på fem vers er delt. Første vers er af Isaac Watts. fra  en af hans salmer. Næste fire vers er fra salme af Charles Wesley, her er sidste vers gengivet. Har var broder til John Wesley, grundlæggeren af den engelske Methodistbevægelse.  I det hele taget en kompliceret historie, der ligger til grund for Grundtvigs salme. Der er tillige interessant stof om de nævnte fire engelske salmedigtere, som siden ikke levner plads til.
 
  
1.
Helgen her og Helgen hisset
Er i samme Menighed,
Derom haver os forvisset
Han, som alle Dybder veed!

2.Helgen-Samfund af Guds Naade
Er vi i Hans Kiærlighed,
Her og hist er Sønnens Gaade
Steget op og dalet ned!

3.Sammen boe vi i Guds-Haven,
Skildt kun ved det lille Belt,
Til at flyve over Graven
Vinge laaner os vor Helt!

4.Hæren, som vor Høvding danner,
Talrig af det samme Blod,
Stammeviis med Korsets Banner
Sætter over Jordans Flod!

5.Millioner alt bebygge
Ønske-Landets Palme-Stad,
Vi end gaae i Basans Skygge,
Herrens Folk i Gilead!

6.Næste Gang vor Flok dog følger,
Josva brat os kalder ad,
Hvor sig aabne Jordans Bølger,
 Banet see vi Arke-Vadl


7. Til vi samles efter Haanden,
Ret i Livets Kilde-Vang,
Mødes her og hist i Aanden
 Daglig vi med Moses Sang!
 

N. F. S. Grundtvig:
»Sang-Værk«, 1837, No. 364.

  

Salmen er ikke blandt de kendteste af Grundtvigs salmer. Den har sikkert
også været vanskelig at oversætte fra det engelske. Grundtvig lader salmen fortælle os,
at vi er i Danmark med det lille bælte og korsets banner, Dannebrog.
Arke - Vadl er dansk som Raadvad, Hellevad. Palmestaden er Jeriko.

 

 
Det er Allehelgensdag, hvor vi mindes de døde. Tilbage til 2010. Vi var på besøg i Luxembourg. Der er to store kirkegårde fra 2.verdenskrig, fra slaget ved Ardennerne. Den ene den amerikanske kirkegård med omkring 9000 faldne soldater, et meget smukt anlæg. Mere beskedent, i en skov kort derfra, er den tyske soldaterkirkegård med 11.000  faldne. Vi så folkene på billedet, ældre tyskere. De ledte i arkivet ved indgangen, sikkert efter en bestemt person. Senere så vi dem som vist på billedet. Det har passet med, at en eller flere af dem nu stod ved deres fars grav. Det var i sandhed et rørende og bevægende syn.
 

 
oversigt