Herre Kristus, dig til Ære
slutte vi vort kirkeår.

 

 
  
  

1. Herre Christus! Dig til Ære,
Slutte vi vort Kirkeaar

Trøstig kan vor Afsked være;
Advent kommer, mens det gaaer.
Ordet vil sin Røst udsende,
Aanden vil sit Orgel slaae,
Troens Alterlys vil brænde,

Indtil Jorden skal forgaae

2 Tak, fordi Du var tilstede,
Kirke-Drot og Kirke-Gjæst!
Tak for Jule-Bud og- Glæde!

Tak for Daab og Alterfest!

Tak og for Langfredags-Sorgen!
Paasken tog vor Hjertevee!
Himmelfart og Pindsemorgen
Lod Du Kirkeflokken see
  

3.Tak for Kirke-Vei og- Hvile,
Og for Bønnens Himmelgang!

For de brudte Syndens Pile,

Og for Haabets Psalmesang!
Tak, at Du lod Hjertet saare
Ved det skarpe Ordets Sværd!

Tak for hver en standset Taare!
Verdens Trøst er Intet værd

4. Herre Ghristus! hør os bede:
Styrk fremdeles ved Dit Ord
Alle dem, Du lod berede
Daabens Bad og Alterbord!
For os Alle Aaret bære
Troens Høst af Kraft og Fred!
Lad enhver dets Time være
Levet for Din Evighed
  

 


G. J. Boye:
»Aandelige Digte og Sange.
Ny Samling. Første
Deel.« Kjøb. 1840

 
Salmen af Boye er til brug for markering af kirkeårets slutning. Det er der nok ikke så mange der tænker over. En salme som tak for det gamle år.
 
Caspar Johannes Boye blev født i Kongsberg år 1791. Efter ungdomstiden i Trondheim kom han til København, hvor han i 1816 blev teologisk kandidat med bedste karakter. En overgang skrev og udgav han digte og skuespil. Han var i den kunstnerkreds, der kom i Bakkehuset hos Rahbeks. I 1826 blev han præst i Søllerød, hvor han gav sig i kast med salmedigtningen. Fra Søllerød flyttede han til St Olai kirke i Helsingør og senere til Garnisons kirke i København. Han samlede mange tilhørere omkring sin prædikestol. Han døde i København 1853, da kolera hærgede byen. Blandt hans kendteste salmer er "Dybt hælder året" og sangen "Der er et Land, dets Sted er højt mod Norden" til Weyses melodi.
 
 

 
oversigt