Minde for Kaj Munk i Strängnäs Domkirke
 

 

Strängnäs domkirke er den bedst bevarede middelalderkirke blandt Sveriges domkirker. Alterskabet herover i udsnit regnes for et af de fineste, der overhovedet er fremstillet i Belgien. Olau Petri, den svenske Hans Tavsen, indledte reformationen i Strängnäs.
I domkirken findes Nordens største og fornemste domkirkebibliotek. Bagerst i kirkens kor er gravmælet over biskop Thomas af Strängnäs (d.1445) Han skrev frihedssangen "Frihed er det bedste Guld"

 

 

Denne midsommersøndag var folk fra Odder til gudstjeneste i Strängnäs. Herover ses Knud Troldborg, provst emeritus, sammen med domprovst Johan Dalman. Efter gudstjenesten viste charmerende Dalman os rundt i kirken. Vi sluttede i martyrkapellet med navne på personligheder fra hele verden, der havde mistet livet i det 20. århundrede.
Heriblandt vor egen Kaj Munk med navn og plads til at tænde et lys.
Vi benyttede lejligheden til at synge Kaj Munks lille salme for domprovsten.

 


Du ved det nok, mit hjerte,
du ved, at Gud er stor;
men stor er og hans fjende,
så tit du det erfor.
 

Velan! så får du kæmpe
og tro trods fald og brud,
at stor er vel Guds fjende,
men større er dog Gud.

 

Kaj Munk var ikke god til det med lyrikken. Det har han selv sagt engang. 
Derimod var han som bekendt anderledes mester udi sine dramaer, skuespillene. Daværende kirkeminister Hermansen fandt ad omveje frem til de to små vers til salmebogen i sin tid. Det er blevet indvendt, at man burde have fundet noget stærkere, der svarede til hans sprog og tone som i skuespillene. Der findes også, om ikke martyrkapel, så en stor mappe i Lunds domkirkes kor med blade for faldne personligheder. Øverste blad er tilegnet Kaj Munk. Et martyrkapel i en dansk kirke? Næppe. Svaret må være, at Svenska Kyrkan og den danske folkekirke er forskellige.

 

 Strängnäs domkirke ligger smukt,
storslået, på en odde ud til Mälaren.
Det vil være passende med blomster
til sidst, nær søens bred.

 

Sidst i januar 2011,
 
oversigt