Et næste kirkeårs salmer:
 
Advent 2011 Julebudet til dem,

der bygge

129

Skyerne gråne, Vinterens komme,

lysets sejr

733

Før jul om syndens

natteveje

93

Tæt på jul Historien om

glade Jul

120

Julen med Gudsbarnet

i svøb

100

Befal du dine veje og al din

hjertesorg

36

Sorrig og glæde de vandre

til hobe

46

Kærlighed er lysets kilde,

livets rod

696

Solopgang Vågn op og slå på

dine strenge

745

Lysets Engel går med glans gennem

himmelporte

747
Septuagesima Alt hvad som

fuglevinger fik

10
Siæl og Hierte, Sind og Sandser

Gud er Gud

624
Fastelavn Øjne I var   

 lykkelige

164
       
 
Brorsons  Gud skal alting

mage

34

En afsked Jeg  er træt og

 går til ro

770

Salmens lange vej, Aleneste Gud i

Himmerig

435

Fattig kom du - Lovet være du

Jesus Krist

108

Palmesøndag Se hvor nu Jesus

træder

176

Påskesøndag Krist stod op

af døde

218

Den berømte Nærmere 

Gud til dig

26

Nu ringer alle klokker

mod sky

408

Brorsons Hører I som

 græde

242

Børnesang Gud ske tak og lov, vi

 så dejligt sov

751

Gud lad dit ord i nåde lykkes

og vokse

390

Kingos Nu nærmer sig vor

Pinsetid

281

       

 
Pinsedag Du som går ud fra den

levende Gud

291

Trinitatis Vidunderligst 

af alt på jord

319

På Jerusalem det ny, den store

konges by

332

Ved nattetid Bliv hos os når

dagen hælder

773

Som blomsterne blunde,  Sov sødt

barnlille

674
Barndoms tro Frelseren er mig

en hyrde god 

664
Fuglen har rede ræven har grav og

stodderen kun

163
Guds fred  er mer end

englevagt

676
Lovsang Alt hvad som

fuglevinger fik

10

Gud  ord det er vort

arvegods

401
Vorherres glæde
Alt står i Guds

faderhånd

375
       
 
 
Guddoms ord, Dybe stille,

stærke milde

398

Sejervindersken på jorden, 

 vor tro

545

Guds menighed syng for vor skaber

i løn

 1

Lær mig  o skov at

visne glad

537

Mindes vi en fuldtro ven i

det fjerne

455

Du Herre Krist min Frelser est,

 haaber ene

52

Hvilestunden er i vente.

aftensuk

762

Guds igenfødte, levende

sjæle

492

Herre, jeg vil gerne

tjene

373

Himlene, Herre, fortælle

din ære

392

O Fader, lad dit ord og ånd, 

lille perle

347

Hil dig, Frelser og

Forsoner

192

Allehelgen Mægtigste Kriste, 

menighedens

266

Nu falmer skoven trindt

om land

729

Troens ord og sang Op dog Zion 

ser du ej

380

Solhvervets komme, Skyerne gråne, 

løvet falder

733

       
 
Index