KÆRLIGHED ER LYSETS KILDE
 

 

KÆRLIGHED ER LYSETS KILDE. Mel. Sørger ei for dem, som sove

 

Kiærlighed er Lysets Kilde,
Kiærlighed er Livets Rod,
Derfor er Guds Raad saa milde
Derfor er Guds Aand saa god,
Saa vor Frelser har forklaret
Naadens Ord, os aabenbaret,
Som vi føler i Guds Fred
Og det Haab, vi trøstes ved!

Kiærlighed er Livets Krone
Kiærlighed er Lysets Glands,
Derfor sidder paa Guds Throne
Jesus nu med Straalekrands,
Han, som Lyset er og Livet,
Har for os sig selv hengivet
Bliver i og lever ved
Guds sin Faders Kiærlighed

 

Kiærlighed er Lovens Fylde
Og Fuldkommenhedens Baand,
Den er hvad vor Gud vi skylde,
Den er Frugten af Hans Aand,
Derfor med Guds-Kiærligheden
Voxer op omkap Guds-Freden,
Vorde kan vi og ved den

Eet med Sjælens bedste Ven

N. F. S. Grundtvig:
»Fest-Psalmer«, 5. opl., 1853, nr- 735

   
Grundtvigs salme fra 1853 var tilsyneladende ikke helt færdig. De tre ovenstående vers blev offentliggjort, og Grundtvig skrev fire vers mere, vist herunder. Spørgsmålet er så, om de var tænkt som en tilføjelse til de tre første vers eller som en selvstændig salme. De fire vers endte i skuffen og blev først offentliggjort efter hans død.
   
1. Kiærlighed er Hjerte-Grunden
Til Guds Naades Underværk,
Kiærlighed i Naades-Munden
Sandheds Røst giør meer end stærk
Giør den sød for hvert et Hjerte
Giør den øm ved Sorg og Smerte,
Giør den, uden Lovens Brud,
Til et lifligt Julebud.
2. Kiærlighed var Hjerte-Grunden
Hvi Guds Søn til Verden kom,
Til hans Graad i Midnats-Stunden
Til hans Sorg og Fattigdom,

Til hans Ydmyghed og Dvale,

Til hans Jærtegn og hans Tale,

Til hans Død med Korsets Skam,

Til vort Liv med Gud og ham!
 
3. Kiærlighed er Hjerte-Grunden
Til vor Tro og til vort Haab,

Til vort Liv i Fødselsstunden
Af Guds Aand ved Herrens Daab,

Til vor Fred ved Naades-Ordet,
Til vor Fryd ved Naade-Bordet,

Er et himmelsk Moderskiød
Til vor Trøst i Liv og Død.
4.Kiærlighed til Gud og Næsten,
Først og sidst vor Frelsermand,
 
Skjalde-Mestren,Konge-Præsten
Soel og Skjold i Livets Land,
Nu og evig den skal være

Al vor Dyd til Herrens Ære,
 Naadens Roes paa Herrens Dag
 
Til Gud-Faders Velbehag!
   
 

 
Oversigt