LYSETS ENGEL GAAR MED GLANS.
 

1. Lysets Engel gaaer med Glands
Gjennem Himmelporte
For Guds Engels Straalekrands
Flygter alle Nattens Skygger sorte

2. Sol gaaer over Verden ud
Med Guds Lys i Øie:
See! Vor Herres Sendebud
Gaaer paa gyldne Skyer i det Høie

 

3.Englen spreder over Jord
Glandsen fra Guds Himmel;
I sin Kaabes Straaleflor
Favner han Alverdens glade Vrimmel.

4.Sol seer ind i Slot og Vraa,
Seer paa Drot og Tigger,
Seer til Store, seer til Smaa,
Kysser Barnet, som i Vuggen ligger

   
5.Os han ogsaa favne vil
Englen i det Høie;
Os han ogsaa smiler til

Englen med Guds Himmelglands i Øie

6.Os har og Vor Herre kjær:
Ingen Sjæl han glemmer;

I hvert Solglimt Gud er nær

Og vor glade Morgensang fornemmer

 

B. S. Ingemann: »Morgensange for Børn«, Kjøb. 1837

 
 

Malling: Jeg støder ofte på Hans Brix. Han har til denne salme skrevet, at det er "Morgen- og aftensalmernes usårlige styrke, at de i betragtningen af himmelske og jordiske forhold ganske indtager de ældgamle , enfoldigt sansede standpunkter" og videre: "Lysets Engel , hvis navn er Sol, gøres til en tjener i Herrens følge. Vor Herres sendebud går på gyldne skyer i det høje. Og det er denne engelen Sols sejrsgang over himmelbuen, der skaber digtets mærkværdige og næsten uforklarlige skønhed" Og Malling føjer til: "Meget fint analyserer han og gør opmærksom på, hvor ypperligt Ingemann i den sidste lange linje giver rum til at male,  f. eks. i v. 4., hvor englen med en pludselig bevægelse bøjer sig ned og kysser den mindste".
Denne såkaldte mandags - morgensang skal ses som en "skjult" forbindelse til søndags - aftensangen "Der står et Slot i Vesterled".

 

 
Oversigt