Alt hvad som Fuglevinger fik,
 

 
Denne sang fandt vej til alle sangbøger. Og den er en af vore mest kendte og benyttede lovsange:
 
Alt hvad som Fuglevinger fik,
Alt hvad som efter Fugle-Skik
Med Sanglyd drager Aande,
Lovsynge Gud, for Han er god,
Og i sin Naade raader Bod
Paa Støvets Vee og Vaande!
Min Sjæl, du har af alt paa Jord 
I Tanken og din Tunges Ord
De allerbedste Vinger,
og friest er dit Aandefang,
naar dybt du drager det i Sang,
saa højt i Sky det klinger
 
Hvad er vel og paa Jorderig,
Der sammenlignes kan med dig
I Trangen til Guds Naade ?
Og det var dig, den ledte om,
Da med Vorherre hid den kom
Paa underligste Maade
Saa vaagn dog op, min Sjæl, bryd ud
Med Lovsangs Røst og priis din Gud,
Din Skaber og Gienløser,
Som saae til os i Naade ned,
Og over os sin Kiærlighed
Med Trøsteren udøser!
 
Og siig det til hver Fugl paa Jord,
Og siig til alle Engle-Kor,

At du med dem i Væddestrid

Vil prise Gud til evig Tid
For Aande, Røst og Vinger!

N. F. S. Grundtvig.
»Dansk Kirketidende«,
6. Bd. Nr. 36. 7. Sept. 1851

 

 
 
 

 
oversigt