Jeg er træt og går til ro -

 

 
Første marts tog vi afsked med Jens, en nær ven. Første salme ved højtideligheden var Jakob Knudsens "Se nu stiger Solen af Havets Skød" - Det er den, som passer på billedet herover, en tidlig morgen på Norddjursland kyst. Jens og hans kære Else har ofte hilst morgensolen velkommen her tæt ved mundingen af Randers fjord, hvor også  salmedigteren betragtede samme sol. Talrige gange har Jens en sådan morgen gjort båden klar for at se til garnene og fiskene. Salmen "Se nu stiger -" er omtalt andetsteds på salmesiden, derfor en næste salme ved afskeden: "Jeg er træt og går til Ro".
 
Den stammer  fra tyske Nachtgebet.
 

Miide bin ich, geh zur Ruh,
Schliesse beyde Aeuglein zu: Vater,
lass die Augen dein
Ueber
meinem Bette seyn!

Hab' ich Unrecht heut gethan,
Sieh es, lieber Gott, nicht an!
Deine Gnad' und Jesu Blut
Macht ja allen Schaden gut.

 

Alle, die mir sind verwandt,
Gott, lass ruhn in deiner Hånd.
Alle Menschen, gross und klein,
Sollen dir befohlen seyn.

Kranken Herzen sende Ruh,
 
Nasse Augen schliesse zu;
 Lass den Mond am Himmel stehn,
 Und die stille Welt besehn!

 
 

Luise Hensel, 3. jan. 1817.
M. Diepenbrock:»Geistlicher Blumenstrauss«,Sulzbach 1829,

 

Luise Hensel er født i Brandenburg
1796 i et luthersk præstehjem
Billedet her af hende er tegnet
 af hendes broder, Wilhelm Hensel,
gift med komponisten Fanny Hensel,
 der var søster til Felix Mendelssohn.

 
Luise Hensel var allerede som barn draget mod katolicismen. Hun savnede inderlighed i troen. Det var datidens rationalisme, der bar præg af åndelig fattigdom. Hun var en meget smuk pige med et roligt og rent sind og besad høj intelligens. I en alder af 20 år lod hun sig optage i Romerkirken. Hun befandt sig godt i katolske kredse, virkede især i samaritergerning. Hun skrev digte, fin og dybt religiøs lyrik, formen var enkel og yndefuld. Men hun kunne ikke tænke sig at offentliggøre sine digte og kaldte det en sjælelig råhed at tilbyde sig på markedet. Uden hendes viden og navn fandt salmen vej, 12 år efter at den var skrevet, først i en digtsamling og senere i tyske salmebøger. Hun beskrives som en af de ejendommeligste kvinder i Tyskland i første del af det 19. århundrede. Hun døde 1876 i et kloster i Paderborn.
 
Den danske oversættelse er af Kristian Arentzen, som offentliggjorde den i Dansk Kirketidende år 1848. Salmen, med mindre ændringer, synges som aftensang og ofte ved begravelser. Det bemærkes, at den danske tekst er fuldt på højde med den oprindelige tyske salme.
   

Jeg er træt og gaaer til Ro,
lukker mine Øine to.
Fader, se med Kjærlighed
til mit ringe Leie ned!

Har idag jeg, kjære Gud,
syndet imod dine Bud,

vær mig naadig, vær mig god,

slet det ud for Jesu Blod!

   

Se, o Herre, til os ind,os,
 som har det samme Sind

Sæt, o Gud, din Englehær
-
om Alverden, fjern og nær!

Staae de syge Hjerter bi,
luk de trætte Øine i,
giv os Alle Fred og Ro

i vor Herre Jesu Tro! 

 

 

 
Fra et sidste farvel, Hørning kirke.
 
oversigt