Lovet være du Jesus Krist
 

 
Stadil kirke med den gyldne altertavle.
 

Gelobet seystu Ihesu Ghrist,
das du mensch geboren bist
Von eyner iungfraw, das ist war,

des frewet sich der engel schar.

Kyrioleys

Des ewgen Vaters eynig kind
itz man ynn der krippen find,
Inn unser armes fleysch und blut
verkleydet sich das ewig gut.

Kyrioleys

 

Den aller welt kreis nye beschlos,
der ligt ynn Maria schos,
Er ist eyn kindlin worden kleyn,
der alle ding erhelt alleyn.
Kyrioleys.

Das ewig liecht geht da hereyn,
gibt der welt eyn newen scheyn

Es leucht wol mitten ynn der nacht
und uns des liechtes kinder macht.
Kyrioleys

 

Der son des vaters Gott von ard
eyn gast ynn der werlet ward
Und furt uns aus dem iamer tal,
er macht uns erben ynn seym saal
.
Kyrioleys

Er ist auff erden kommen arm,
das er unser sich erbarm

Und ynn dem hymel macht reych

und seynen lieben engeln gleich.
 
Kyrioleys

 

Das hat er alles uns gethan,
seyn gros lieb zu zeygen an,
Des frew sich alle Christenheyt
und danck yhm des ynn ewickeyt.

Kyrioleys.

Martin Luther, 1523-4
»Geystliche gesangk Buchleyn«, 1524.
Her efter Weimarudg., s. 434

 

 

Med tanke for tysk salmesang skrev Luther salmen efteråret 1523. Hans mål var at skabe salmer så nær den bibelske tekst som muligt til erstatning i den latinske gudstjeneste.
 

 

1.Lovet være Du, JEsus Christ,
At Du Menneske vorden est
Født af en Jomfru reen og skiær,
Gladelig hilst af Himlens Hær,
O, Gud skee Lov!

2.Du, Gud-Faders eenbaarne Søn,
Mand i Lys men dog Gud i Løn,
Underlig skjult af Kiød og Blod,
Kom paa vor Brøst at raade Bod!
O, Gud skee Lov!

 

3.Verden gaaer i dit Lede-Baand,
Dig dog svøber en Jomfru-Haand!
Du, som har skabt og styrer Alt,
blev dog paa Jord Barnlille kaldt!

O, Gud skee Lov!

4.Himlens Lys kom til Jord i Dig .
Alt i samme forandrer sig.
Nu kan vi selv ved Natte-Tid
Kiende som Børn vor Fader bliid!
O, Gud Skee Lov!

 

5. Konning er Du af Arten bedst,
Blev paa Jord dog en fremmed Giæst,

Fører os hjem fra Graadens Dal,

Op til din lyse Konge-Sal!

O, Gud skee Lov!

6. Fattig kom Du til Jorden ned,
Os at trøste i Usselhed,
Fattig Du gjorde Dig med Flid,
Rige blev vi til evig Tid!
O, Gud skee Lov!

N. F. S. Grundtvig: »Sang-Værk«, 1837, No. 161

 
Efter en del ændringer, oversættelser og bearbejdninger bl. a. ved Kingo, var salmen nærmest blevet glemt. Så tog Grundtvig fat på ny med de originale tekster foran sig på bordet. Der fulgte ændringer, bl.a. blev vers 5 og 6 byttet om. Vers 4 blev ændret. Slutresultatet blev, som beskrevet, Grundtvigs mesterværk med denne salme på Luthers fundament.
 

 

Her vist salmens nummer på tavlen efter Søndagens gudstjeneste i Stadil kirke nord for Ringkøbing. En mandag med kold havgus, der slørede kirkens smukke og storslåede omgivelser.

 
Oversigt