Krist stod op af døde -

 - i Paaske Morgenrøde.

 
 

 
 

CRist ist erstanden
von der marter alle,
Des sul wir alle fro sein,
 
crist sol vnnser trost sein.
Kyrie leyson.

12. aarh. Wackernagel

 
Salmen er gammel, mere end 800 år. Denne lille kirkesang er en en såkaldt "lejse", en slags omkvæd, en tekst tilføjet på folkesproget. Lejse kommer af  Kyrleise, Kyrie leyson. Det har lydt ved mange lejligheder, også festlige, selv om det mistede den egentlige betydning: "Herre, forbarm du dig". Det blev brugt ved påskespil og i helgen-processioner, man sang det i hjemmene, tillige på korstog og i krigens kamp.
 
1. CHrist [ist] erstanden
von der marter alle:
Des sollen wir alle fro sein,

Christ sol vnser trost sein.
Kyrioleis.
2. Wer er nicht erstanden,
die welt die wer vergangen:

Seid das er erstanden ist,
so lob wir den vater Ihesu Chrisi.
Kyrioleis.
 
3. Alleluia, Alleluia, Alleluia!
des sollenn wir alle fro sein,
Christ sol vnser trost sein.
Kyrioleis.
Geistliche lieder, Erfort 1531
   

På Luthers tid blev verset udvidet til tre vers og fandt vej til salmebøgerne 1529. Det er ikke Luther, der har givet den gamle lejse den udvidede form, men han holdt meget af salmen. Forud for reformationen, i 1528, blev den oversat til nordiske sprog. Der fulgte senere gendigtninger og forsøg på at forny den gamle tekst.  I 1815 arbejdede Grundtvig med salmen og omformede sidste vers, så alle vers kunne synges på samme melodi. Efter flere udkast fulgte i 1845 salmen, som vi kender den med et omkvæd, lånt hos julen, og således forbindes begyndelse og slutning på Jesu liv.

 
1. Christ stod op af Døde,
I Paaske Morgenrøde!
Thi synger lydt og sjæleglad
 
Hans Menighed i allen Stad:
Ære være Gud i det Høie!
2. Christ stod op af Døde!
Afsonet er vor Brøde!

Thi synger lydt og sjæleglad

Hans Menighed i allen Stad:

Ære være Gud i det Høie!
 
 3. Christ stod op af Døde!
I Himlen vi ham møde!
Hans Menighed i allen Stad:
Thi synger lydt og sjæleglad

Ære være Gud i det Høie!
N. F. S. Grundtvig 1845.
»Kirke-Psalmer udgivne til Prøve«, nr. 87
 

 
Sjelle gl. Præstegård i påskemåneden 2012.
 
oversigt