Nu ringer alle klokker mod sky
 

 

Holmens kirke, maleri af Heinrich Hansen. Mandag d. 16 april 2012 døde
 Mærsk Mc Kinney Møller, han blev bisat lørdagen efter i Holmens kirke,
søens kirke. Blandt højtidelighedens salmer var "Nu ringer alle Klokker mod Sky"

 
 
Nu ringer alle Klokker mod Sky;
Det kimer i fjerne Riger.
Hver Søndag Morgen høit paany

Stor Glæde mod Himlen stiger.
Det toner med Lov og Priis og Bøn
Fra Jord mod Paradiishaven:
Det var en Søndag Morgen skjøn
Vor Frelser stod op af Graven.
   
For os han vandred i Gruben ned;
Han gik til de Dødes Rige
Til Livet med stor Herlighed

Han vilde for os opstige.
Al Verdens Glæde begravet laae;
Nu frydes vi alle Dage:
Den Glæde, Søndagssolen saae,
Den har i Verden ei Mage.
   
Der sad en Engel paa Gravens Steen
Blandt Lillier i Urtehaven;
Han peged med sin Palmegreen

Hvor Jesus stod op af Graven.
Og der blev Glæde paa Jorderig,
Liig Glæden i Engles Himmel:
Livskongen løfter op med sig

Til Livet sin Børnevrimmel.
   
 Guds Børn skal holde med Engle Bøn
Med Jubel i Paradiishaven:
Det var en Søndag Morgen skjøn
 Vor Frelser stod op af Graven.
B. S. Ingemann
»Morgensange for Børn«, Kjøb. 1837
 
Ingemann
 

 
oversigt