Gud ske tak og lov
 

 
Ingemanns morgensalme for børn:
 
1 Gud ske tak og lov!
Vi så dejligt sov,
barnet lå med varme kind på puden.
Nu som fuglen frisk!
Rask som havets fisk!
Morgensolen titter gennem ruden.
2.Med hin glans fra sky
kom der lys i by,
kom der glimt af sol i alle sjæle.
Alle haner gol,1
hilsed glad Guds sol,
alle vævre tunger små fik mæle.

 

3.Ej den mindste mus
savner tag og hus;
fattigst spurveunge har sin rede.
Ej den mindste fugl
savner ly og skjul;
vi skal heller ej om fristed lede.
4.Lystig hanen gol,
hilsed glad Guds sol;
for hver sjæl er lys og lyst oprundet.
Nu som fuglen frisk!
Rask som havets fisk!
Vi har kærligheds-asylet fundet.
   
   
Ilustr. fra heftet Morgen - og Aftensange af Ingemann, udkom 1837
 

Morgen- og Aftensange bestod af otte digte, en forårssang, "Storken sidder på Bondens Tag" (det gør den ikke mere!) , samt en sang for hver af ugens dage, hvor "Gud ske Tak" er nummer fem i rækken. På den tid oprettedes på foranledning af  prinsesse Caroline Amalie, senere Christian d.8s dronning, "Det kvindelige Velgørenheds-selskab", asyler, børnehaver for børn af fattige forældre. Netop "Gud ske Tak og Lov" blev skrevet for disse børn, der oftest indledte dagen i børnehaven med en morgensang.

 
 

retur