Gud lad dit ord
 

 
 Billede fra Nordnorge
 
1.Gud, lad dit Ord i Naade lykkes 
Og vokse baade Dag og Nat,
Men kvæles og med Rod oprykkes
Hver Plantning, du ei selv har sat!
Al Satans Løgn og Lærdom knus,
Med Aand og Sandhed fyld dit Hus!
2.Lad ingen falsk Profet forvilde
Os bort i Nattens sure Nød
Lad ingen Lærdom vrang forspilde
Vor Trøst af Jesu dyre Død!
Jag bort hver Ulv i Faare-Ham!
O Hyrde god, vogt dine Lam!
   
3.Opklar de Taager, som udspindes
Af Uforstand og Mande-Vid,

Dræb al den Hovmod, som her findes,
 
Gjør Vantro stum, som volder Strid!
Driv Hykleri til Helved bort,
Alt Sandt og Godt lad vokse stort!
4.Guds Ord er dyre for os vundet
Ved Guds trofaste Vidners Blod,
Det var som tabt, men er gjenfundet
Vi har den Skat og Perle god,

For hvilken de gav al Ting hen,
Gud lad os vel forvare den!
   
5.O, lad det gaa i Arv og Eie
Til vore Børn i tusind Led,
Og vise os de rette Veie

At finde Naade, Trøst og Fred,
Og hjelpe alle ind til Gud,
Saa har det ført sin Gjerning ud!
M. B. Landstad:
Kirke-Salmebog. Et Udkast.
 Kristiania 1861. N
  
 

Langt mod nord, tæt på Nordkap, ligger en lille ø, Måsøy, med denne kirke. Den har næppe set sådan ud, da Magnus Brostrup Landstad fødtes 7. okt. 1802, søn af præsten Hans Landstad og hustru.

 

 

På nettet dette program om en Landstad- dag på Måsøy. Med gudstjeneste og vandring på øen til historiske "tufter" - hvad det så er, det kunne sikkert være interessant, men ak, der er lang vej til Måsøy.

 
Den norske salmedigter Landstad så dagens lys højt mod nord." Jeg er døbt, siger han selv, i den nordligste Kirke i Verden, Nordishavets Bølger have sunget min Vuggesang , men et kjærligt Moderbryst har varmet baade mit Legeme og min Aand" Det blev en barsk tid og opvækst, indtil han flyttede med forældre og ni søskende sydpå.  Efter et længere udannelsesforløb fik han sin embedseksamen, i 1839 kom han til Seljord i Telemarken, hvor han afløste sin far som sognepræst. Der findes en lang og interessant historie om ham. En overgang samlede han folkeviser, som førte videre til salmedigtningen. Han skrev 55 salmer på egen hånd. I 1869 udgav han sin autoriserede salmebog. Det i en svær tid med national-romantiske strømninger og almuens problem med at forstå gamle tekster.
 

Seljord kirke, hvor far som søn har virket som præster. For en del år
siden overværede jeg en gudstjeneste
i Seljord, jeg fik en norsk salmebog af præsten, som står på hylden bag mig. Først nu mange år senere skulle jeg komme til at kende til stedets salmehistoriske betydning.  bs

 
oversigt