Vidunderligst af alt på Jord
 
1.Vidunderligst af alt paa Jord  
Er Jesu Christi Rige,

Dets Herlighed er og saa stor,

At det har ingen Lige.
2.Usynligt vel, som Sjæl og Sind,
Det nemt dog er at kiende,
Alt som en Stad paa Bjergetind,
Der sees til Verdens Ende.
 
 3.Dets Gaade er et Guddoms Ord, 
Som skaber hvad det nævner,

Som fylder Dale trindt paa Jord

Og Klipperne udjævner.
4.Med det indvies Jesu Daab
Velsignes Jesu Bæger,
Saa hist udspringer Livets Haab,
Og her det vederkvæger.
 
5.Med det der skabes gode Kaar
For Barne-Kæmper lave,

Saa de kan lee ad Banesaar
Og springe over Grave.
6.Med det der skabes Viin af Vand, 
Og Paradis af Ørke,

Med det der skabes Lys om Land,
Mens Verden gaaer i Mørke.
 
7.Lad hvisle kun i Ormegaard,
At Riget er lagt øde,

Gud kroner ligefuldt dets Aar

Med Frugtbarhed og Grøde.
8.Dets Glands opstaaer som Ax i Vang,
Som Mai i Bøge-Skove,

Ja, prægtig under Fugle-Sang,
Som Gylden-Soel af Vove.
 
9.Det er den store Konges Glands,   
Som kun paa Korset døde,

For at med Livets Rosen-Krands

Jord-Klimpen ham kan møde
10.Ja, naar han kommer i det Blaa,
Er Christnes Kamp tilende,

Hvad Troende i Speilet saae,
Skal Salige erkiende
 
11.Da Riget er med Sole-Kaar
Tilsyne og tilstæde,
I Evighedens Gylden-Aar
Med Ret og Fred og Glæde!
Grundtvig 1829 og 1853,
Fest-Psalmer, 5. opl

vers 5,1 Med Ordet skabes
 
I 1829 udgav Grundtvig "Krønike-Riim til Børne-Lærdom" på mange vers for sine små børn, lærdom på vers. Det er nok tvivlsomt, hvad de har lært af værket, den ældste af børnene var kun syv år. Men en bearbejdelse af rimet med en væsentlig forkortelse blev til "Vidunderligst af alt på Jord", en elsket salme for den danske menighed, i samlingen "Festsalmer", år 1853.

Et af salmens vers skulle få en plads i historien. I juni 1945, efter tyskernes kapitulation, skulle pastor H F Pedersen prædike for første gang i Gottorp slotskirke, genåbnet for danske gudstjenester. Han sluttede med et vers, som en dansk kvinde havde skrevet i en salmebog, hun havde givet præsten med til Sydslesvig:

 

"Lad hvisle kun i Ormegaard, at Riget er lagt øde,
Gud kroner ligefuldt dets Aar med Frugtbarhed og Grøde"

 

 
oversigt