Bliv hos os når dagen hælder
 
Bliv hos os, naar Dagen helder,
Du kjære Fader og Gud!
Bliv hos os, naar Mørket vælder
Af Nattens Sluser ud
Henspred over Dal og Høie
Dit Stjerneklædebons Flig!

Saa lukke vi trygt vort Øie

Og slumre sødt hos Dig
 
Bliv hos os, og vi vil drømme
Om Englebørnenes Fred;
Din Aand gjennem Himmelstrømme
Vil suse til os ned.
Og Kongen i Livets Rige
Vil favne alle de Smaa.
Paa Englenes Himmelstige
Skal Barnesjæle gaae
 
Bliv hos os, naar Dagen helder,
Du kjære Fader og Gud!
Og Paradiislyset vælder

Af Nattens Sluser ud.
B. S. Ingemann:
»Syv Aftensange«, 1838.
 
Det er ikke muligt at nævne Ingemann og hans morgen- og aftensange uden at nævne Weyse. Han meddelte Ingemann, at han, "der ellers er vant til at  blive dygtig gjemmenheglet og nedrevet af det kunstkjenderiske Publikum", havde haft den sjældne Lykke at vinde Bifald, saa Sangene blev flittigt sungne af baade Unge og Gamle. Og han gjorde Ingemann opmærksom paa, at han kunde faa dem at høre i Vajsenhuset og Nyboders Skoler, hvor Børnene, der undervistes af Musiklærer C. Borshorst, sang dem firstemnigt.
 

 
oversigt