Guds fred er mer end Englevagt
 

 
 
Guds Fred er meer end Englevagt,
Den regner aldrig Fjendens Magt
Er lige dyb og lige blid,
Ved høilys Dag og Midnatstid!
Det er den Fred med Liv og Aand,
Som Hjertet rinder i Guds Haand,
Saa, føler det end Dødens Piil,
Det værger sig kun med et Smil!
   
 Det er den Fred, vor Frelsermand
Med Angest-Sved har bragt istand,
Og, da han op til Himmels foer,
Sig efterlod i Fredens Ord!
Det Fredens Ord ved Daabens Bad
Den bange Sjæl giør barneglad!
Det Fredens Ord hver Herrens Dag
Giør rolig midt i Vaabenbrag!
 
Du veed det godt, Guds Menighed!
Det ene tjener til din Fred,
At i dit Hjerte og din Mund
Er Troens Ord i allen Stund!
Thi da Guds Søn med Freden kom,
Det var kun Tro, han spurgde om,
For den, og ei for Verden al,
Guds Naade og Guds Fred er fal!
   
Guds Fred! er overalt paa Jord
Vorherres Svar paa Troens Ord,
Saa, har vi Tro, da skal med Fred
Vi indgaae til Guds Herlighed
N. F. S. Grundtvig, o. 1855-56. Sangv. V, 77.
 
Denne salme blev skrevet 1855-56, som der står i salmebogen. Men den blev lagt i bordskuffen, hvor den lå i 16 år. Den kom først frem som nr. ni i salmeheftet ved Grundtvigs jordefærd 11. september 1872 og derefter offentlig kendt og trykt. Den blev sunget på Køge Ås, da man bar kisten op til den lille kirkegård, som han selv havde indviet 17 år tidligere. Der blev holdt taler, og til sidst "Guds fred er meer end Englevagt"  hvorefter han blev sat ind i gravkammeret ved siden af sin anden hustru Marie.
 

 
Salmen rummer ord som fjendens magt, angest-sved, dødens pil, våbenbrag. Den er langtfra nogen idyl. Måske havde Grundtvig sin egen død i tankerne, da hans elskede Marie blev begravet, og således indviede han sit eget Gravsted. Og salmen blev liggende i bordskuffen til hans egen jordefærd i 1872. Efter et langt og virksomt liv med kamp og strid. Da til sidst med hans egne ord: "Så har vi tro, da skal med fred, vi indgå til Guds herlighed.
 

 
oversigt