Alt står i Guds faderhånd
 

 
Vorherres Glæde
 
1. Alt staaer i Guds Faderhaand,
Hvad Han vil, det gjør Hans Aand,
Af Guds Naade, til Guds Ære,
Evig glade vi skal være,

i Vorherres Jesu Navn!
2. Sikre paa, vor Arv og Løn
Er med Guds eenbaarne Søn,
Af Guds Naade, til Guds Ære,
Evig glade vi skal være,

I Vorherres Jesu Navn!
 
3. Sikre paa hans Liv og Fred,
Lys og Kraft og Herlighed,
Af Guds Naade, til Guds Ære,
Evig glade vi skal være,
I Vorherres Jesu Navn!
N. F. S. Grundtvig.
»Dansk Kirketidende«, 1856, nr. 37, 7. sept
 
Der er tale om flere udkast til denne smukke salme. Den sproglige formulering af vers to skal i virkeligheden forstås som "Såsom vi er sikre-"
Der gøres opmærksom på, at en del af Grundtvigs salmer ikke er at opfatte som religiøs tankedigtning, men som menighedens jubelråb. (jf Brix)
 
 

 
oversigt