Dybe, stille, stærke, milde
 
Dybe, stille,
Stærke, milde

Guddoms-Ord fra Himmel-Havn!
Blidt de kalde Hjerter alle
I den gode Hyrdes Navn,
Vidner om hvad os er givet:

Jesus er vor Vei til Livet.
 Frelser kjære!
Tak Dig være

For Din Naade mod vor Jord!
Tiden rinder,
Verden svinder,
Evig dog bestaaer Dit Ord!

Med Dit Ord Din Naade varer,
Er vort Værn mod alle Farer.
   
Drag de mange
Sjæle bange
Til Dig ved Din Helligaand!

Allevegne
Døden segne
For Din stærke Frelser-Haand!

Før os an paa Livets Veie!

Før os ind til Livets Eie!
Theodor Wilhelm Oldenburg.
Dansk Missions-Blad, Juli 1840
 

Salmetavle i Søndermarks
kirke i Viborg,
11. søndag efter trinitatis.
Nummer 151: Dybe, stille -

 
Salmen fra 1840 kom frem ved et sommermøde i Dansk missionsselskab, den var beregnet til slutningssalme ved gudstjenester i Vartov kirke. Den var en ud af fire salmer, skrevet af Theodor Wilhelm Oldenburg. Den blev oversat til en del sprog og blev kendt i så fjerne steder som Amerika og Kina. Den beskrives som en af vore bedste salmer om ordet og er gennemvædet af ord fra evangelierne.
 

 
Theodor Wilhelm Oldenburg var af gammel slægt i høje stillinger. Han blev født i København år 1805. Hans far var bl. a. medlem af højesteret og blev optaget i adelsstanden. Theodor Wilhelm blev efter studentereksamen teologisk kandidat år 1826, samme dag som Kierkegaard. I en alder af 25 år blev han udnævnt som sognepræst for Sorterup og Ottestrup  ved Slagelse. Under det kirkelige røre på den tid var han at finde i den grundtvigske lejr. Hans egn blev kaldt for en "død" egn, men det ændrede sig. Han var flittig skribent, arbejdede på et værk med udgivelse af salmer og digte. Et træk ved hans karakter var en stor ydmyghed. En kreds af præster var samlet i en broderkreds, og da et nyt medlem skulle optages, sagde Oldenburg, at eneste lov var, at enhver skulle sætte sig selv nederst.
Han døde 1842 på grund af en nervebetændelse, kun 36 år gammel. Fire børn voksede op med moderen, der flyttede til Slagelse og overlevede sin mand i 49 år. En sønnesøn, P Oldenburg, var biskop i Aalborg 1930-40.
 
 

 
oversigt