Sejervindersken på jorden
 
1.Seiervindersken paa Jorden
Over Verden er vor Tro,
Den kan dæmpe Lovens Torden,
Midt i Striden skabe Ro,
Overvinde Synd og Død,
Giøre Natten morgenrød;
Det er Troen paa Livs-Ordet

Ved vor Daab og Nadverbordet!
2.Derfor skal paa Jord høiloves
Troens Ord og Herrens Bøn,
Derpaa Liv og Død tør voves
I Livs-Ordet er Gud-Søn,
Gud med os, Immanuel
Giør sin Daab til Livets Væld,
 Giør vor Død til Livets Seier,
Giør vort Haab til Himlens Eier!
 
3. Det skal sees, det skal sandes,
Synges ud med Kiærlighed,
Som ved Støvet af Johannes,
Saa i al Guds Menighed:
Aand og Liv er Troens Ord,
Skaber Himmerig paa Jord
Skiænker alle dem, som græde,
Jesu Christi
Fred og Glæde
N. F. S. Grundtvig 1862.
Her efter Sangv. V, 167
 
I salmens tredie vers er nævnt Johannes, Grundtvig skrev salmen i anledning af hans død. Johannes var søn af Peter Larsen Skræppenborg, kendt grundtvigsk lægprædikant. Faderen var meget optaget af forløbet op til sønnens død og skrev et længere  brev til en bekendt om forholdet til trosbekendelsen og den svære tid før døden. Ved at høre om dødsfaldet og den rolle, som trosbekendelsen havde spillet, blev Grundtvig så grebet, at han skrev denne salme, så den kunne synges ved jordefærden på Almind kirkegård i april 1862.
 
På graven blev rejst en to meter høj mindesten med følgende indskrift:
 
 »Støvet af Johannes Larsen, født i Skræppenborg i Fyen 26. Februar 1826, modtog der Daaben og nævnt efter den Discipel, Herren elskede. Død i Dons 30. Marts 1862. - Til Minde om, at han vandt i Kampen mod Døden ved det Troens Ord i Mund og Hjærte, hvorpaa han var døbt (Rom. 10,8.9), er denne Sten rejst.«
 
 

 
oversigt