OP DOG, ZION, SER DU EJ.
 

Op dog Zion! seer du ej
Palme-prydet Konge-Vej,

Hvor Lifs-Fyrsten drager frem

For sin Brud at hente hiem?
Skiønt han alt, for dig at frie,
Er paa Dødens fæle Stie;

Gaaer han dog blant Fryd og Sang

Det var Kierlighedens Gang.

Skynd dig Zion! følg ham snart
Paa hans Korses Kirke-Fart,

Med et uforandert Sind,
Lige for hans Throne ind.
Tak ham, hvor du gaaer og staaer
For hans Marter, Død og Saar.
Kys hvert Spor, han efterlod,
Fuld af Graad og Sveed og Blod!

 

Hans Adolph Brorson.
»Doet. Hans Adolph Brorsons fordum Biskop
Riber-Stift Svane-Sang«. Kiøb. 1765.

 
Salmens titel er ikke til at tage fejl af. Brorsons salme har ikke været optaget i salmebøgerne. Dog er man i senere tider blevet opmærksom på den. Det er Grundtvigs salme vi kender. Den kan ikke betegnes som Grundtvigs gendigtning af Brorsons salme, Grundtvig har villet moddigte. Den beskrives som et opgør mod Brorsons pietisme.
 

 

1.Sysler! Broder! seer du ei
Kongens palmestrøede Vei

Til Guds Huus i Himmerig!
 
Den er og beredt for dig.
2.Korset vel for Øie staaer,
Langs med Svælget Veien gaaer,
 
Men hvor Herren har sin Gang,
Der er Engle-Vagt og Sang.
   
3.Troen der gjør Foden fast,
 Frygt for Haabet flyer i Hast,
Korset staaer hvor Synden faldt,
 
Kiærlighed forsøder Alt.
4.Troens Ord og Sandheds Aand
Os ledsage Haand i Haand,

Naadens Glød og Glædens Røst,

Det er os en evig Trøst.

5.Paradisets Viin og Brød
Styrker os i Liv og Død,
 
Kæmpeskridt vi gjør opad
Til den deilige Guds Stad.
6.Der er Gammen, Fred og Ro,
Der skal vi for evig boe,
Gaae, som under grønne Lind,
Til Vorherres Glæde ind.
   
7.Thi den Herre Jesus Christ
Er Vorherre først og sidst,
Herren til Gud-Faders Priis,
Hersker over Paradis!
N. F. S. Grundtvig.
Dansk Kirketidende 1851, sp.66o.
 
I 1856 fulgte Grundtvigs endelige tekst. Blandt forskellige ændringer ses det, at salmen har fået Brorsons navn og titel. Slutningsverset er udeladt. Salmen i det hele taget er et interessant stykke kirkehistorie. Det bør vel også med, at den er nummer 100 i rækken af salmer på denne side.
 
 
oversigt