Nu ville vi os samle
 

 
Bort syndens natteveje. Om slemme vaner:

Saa lader os dog gaa over til Bethlehem,Luk. 2. v. 15.
 
Melodie: Hiertelig mig nu længes/ etc

   

1. BOrt/ Verdens Jule-Glæde
Af hvert et Huus og Sind
Hver følge nu med Glæde

Til Barnet Jesu ind

Bort syndig Lege-Stue

Vi vil i Stalden gaa
I Bethlehem at skue

Vor JEsu Hvile-Vraa

2.  Bort Syndsens Natte-Veye
Som mand tilforne gick!

Hver hielpe at udfeye

Den gamle Jule-Skick
At dantze og at stimeI
Verdens syndig lid

Hvor kunde det sig rime
Med JEsu Fødsels Tiid

   
Brorsons salme 1732 var den første i hans berømte "Nogle Jule-Psalmer/Gud til Ære Og christne-Siæle/i sær siin elskelige Meenighed til Opmuntring. Til den forestående Glædelige Jule-Fest Eenfoldige og i Hast sammenskrevne Af H A B"- andægtighed, julefest uden "syndig Drick og Danz"om slemme vaner "Kand rykkes op med Rood" Her vist to vers af de syv af den oprindelige salme, alle senere udeladt. Denne første salme var tænkt som en formaning til menigheden og ikke som en egentlig salme. De sidste to vers, 8 og 9, er "Nu ville vi os samle" i nuværende salmebog:
   

8.  Velan/ vi os vil samle
I JESU Christi Navn
De Unge med de Gamle
Skal løbe Ham i Favn

Hand er vor Jule-Ga ve
Vor Glæde/ Lyst og Liv
 
I Ham vi og vil have
Vor Jule-Tiidsfordriv

9. O JESU dig at finde
Er vores fulde Agt

Ach! giv os ræt i Sinde

At gaa med samled Magt

Din Krybbe at omringe
Med Hiertens Tack og Troe
At Psalmerne kand klinge

I hvermands Huuss og Boe

   
 

H. A. Brorson
»Nogle Jule-Psalmer etc.«, Tundern 1732

   

   
oversigt