Glade Jul, dejlige Jul -
 
 

 
 

 

Joseph Mohr, hjælpepræst

Franz Gruber, organist

 
Tidlig morgen, 24 december,1818, sad den unge hjælpepræst ved Nicolaikirken i byen Obendorf nær Salzburg og arbejdede på en salme til midnatsmessen. Han var trist til mode over, at kirkens orgel var ubrugeligt på grund af fugtighed. Derfor havde han fået lyst til at digte en julesang, selv om han ikke havde skrevet vers før. Nok var han god til at synge, men han var bange for at sætte toner til sine vers. Han søgte i sin kvide hjælp hos sin gode ven, kirkens organist, Franz Gruber, der boede i nabobyen Arnsdorf. Gruber var noget af en musikbegavelse. Han arbejdede med tekst og melodi og blev færdig ved aftenstid. Det fortælles, at hen mod slutningen af midnatsmessen banede præsten sig gennem menigheden ned til Gruber, der sad ved det stille orgel. Da greb Gruber sin guitar, og med sin fyldige bas samt præstens tenor lød sangen for først gang i kirken. Menigheden var dybt grebet. På hjemvejen skal Grubers hustru have sagt til sin mand: "Franz, den sang vil man stadig synge, når vi for længst er døde"
 

 1. Stille Nacht, heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
Nur das traute, heilige Paar.
Holder Knabe im Lockigten Haar
Schlafe in himmlischer Ruh!

2.   Stille Nacht, heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb aus deinem gottlichen Mund,
 
Da uns schlågt die rettende Stund
Jesus in deiner Geburt!

   

3.   Stille Nacht, heilige Nacht!
Die der Welt Heil gebracht;
Aus des Himmels goldenen Hohn
Uns der Gnaden Fiille lasst seh'n
Jesum in Menschengestalt!

4. Stille Nacht, heilige Nacht!
Wo sich heut alle Macht

Vaterlicher Liebe ergoss

Und als Bruder huldvoll umschloss

Jesus die Volker der Welt!

   

5. Stille Nacht, heilige Nacht!
Lange schon uns bedacht,

Als der Herr vom Grimme befreit

In der Vater urgrauer Zeit

Aller Welt Schonung verhiess

6. Stille Nacht, heilige Nacht!
Hirten erst kund gemacht
Durch der Engel Alleluja,
 
Tont es laut bei ferne und nåh
Jesus der Retter da!

 

Joseph Mohr, 24. dec. 1818
Komponist Franz Gruber

   
Julesangen blev hurtig kendt overalt med mange oversættelser. Julenat sang soldaterne den i Første verdenskrigs skyttegrave og senere under barske forhold i koncentrationslejrene i den næste krig, hvor den lød på mange tungemål.
 
   

1. Glade Juul! deilige Juul!
Engle flagre bag Sky i Skjul

Hid de nu flyve med Paradisgrønt,

Og hvor de see, hvad for Gud er kjønt
Lønlig iblandt os de gaae.

2. Julefryd! - evige Fryd!
Budskab bringes med himmelsk Lyd
Det er de Engle, som Hyrderne saae,
Dengang Vorherre i Krybben laae-
Evig er Englenes Sang!

   

3. Fred paa Jord! - Fryd paa Jord!
Englene sjunge om Barnet saa smukt

Jesusbarnet iblandt os boer!
Han har os Himmerigs Dør oplukt
Salig er Englenes Sang!

.4.  Salig Fred - himmelsk Fred
Toner Julenat til os ned
.
Englene flyve til Store og Smaa,

Sjunge om ham, som i Krybben laae
Fryd dig, hver Sjæl, han har frelst!

B. S. Ingemann
Dansk Kirketidende 1850. Nr. 270

 
I Danmark oversatte Ingemann salmen i 1850, her gengivet i originaltekst med senere ændringer.
 

 

 
I 2011 besøgte vi Oberndorf, hvor "Stille Nacht" lød for første gang i kirken herover. Kirken er dog stærkt ændret og ombygget i 1880. Et stykke derfra et mindekapel for salmens tilblivelse. Tæt ved kapellet er en butik, hvor man kan købe alskens tingeltangel i tilknytning til "Stille Nacht". Der er sikkert travlhed her før jul
 
oversigt