Hvilestunden er i vente
 
Thomas Kingo :"Dend Fierde Aften-Sang".
 
1.Hvile-stunden er i vente,
Solen settis meer og meer,
Denne Dag har GUD paa Rente
Hos mig, og saa mange fleer!
2.Sundhed, Styrcke, Liv og Ære
Leggis hver Dag til min Sum!
Glemmer jeg det, maa jeg være
Gandske baade blind og dum.
   
3.Fald du derfor ned og bøye,
O min Siæl, dit Hiertis Knæ,
Løft din Trois Vaade Øye
Op til JEsum Lifsens Træ.
4.Dig, O GUD, skee Lov og Ære
For din Naade denne Dag,
Ævig du velsignet være,
For jeg, efter dit behag,
   
5.Fører Sundhed med til Senge,
Og med good Samvittighed
Bag Gardinen kand ophænge
Ald dend Sorrig som jeg veed.
6.Lad min Synd udslettet blive
I dit Blood, O Frelsermand!
Lad min Søfn mig Styrke give,
Væk mig udi Helbreds Stand.
 
7.Giv din Kirke i din Skygge
Altjd motte rolig boe!
Kongens Huuß du self opbygge,
Giv det Lykke, Fred og Roe.
8.Lad en hver i dine Arme
Søfn og salig Hvile faa!
Over mig sig GUD forbarme!
Sov mit Øye, Sov her paa.
 
"Dend Fierde Aften-Sang"er fra "Aandelige Siunge Koors Første Part" fra 1674, en samling sange beregnet for den daglige andagt. Der var to sange til hver af ugens dage, en morgen- og aftensang,14 sange, også benævnt "Sukkene" De er skrevet i en periode på syv år (1671-84). Kingo, denne barokkens mester, havde sans for naturen, udtrykt i et markant billedsprog. 
 
 

 
I forsommeren besøgte vi Fraugde kirke med Kingos grav (d.1703) Ved hans side hans tredie hustru, Birgitte.
 
 

 
oversigt