Sønder Næraa kirke
 
Herre jeg vil gerne tjene
 
Herre, jeg vil gjærne tjene,
tjene dig, og dig alene,tag
og brug mig, som du vil!

Hvad jeg ejer, har du givet,

Arbejdskraften, selve Livet,
 
dig det hele hører til
. Tag og led mig ved din Naade,
ogsaa naar jeg selv vil raade
og vil gaa min egen Vej,

Sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne,

o, men lad mig aldrig savne
Vished,
at jeg tjener dig!
 

Kristjan Østergaard »Højskolebladet«, 12. febr. 1892,

 
Kristjan Østergaard kom i 1885 hjem fra Amerika efter nogle års højskolearbejde. Han søgte forgæves at oprette en højskole herhjemme. Det lykkedes ikke under den daværende provisorieregering, der ikke anerkendte hans frihedstanker. Nedtrykt vendte han tilbage og blev præst. I 1901 var han med til at udgive "Den dansk-amerikanske Højskolesangbog", her udkom denne salme "Herre, jeg vil gerne tjene" - Det med at tjene blev ham således ikke forundt hjemme i Danmark -
 

 
Altertavlen er udført af Anita Houvenaeghel
 

 
Fynsk idyl
 
oversigt