Tag det sorte kors fra graven
   
Brev fra Grundtvig til Gunni Busck 31 marts 1832:  Kiære ven. Vel har jeg endnu ikke skrevet (prædiken) til i morgen, men mig synes, jeg maa dog sende Dig en ny sang, Herren gav mig, thi vel veed jeg hverken, naar den skal synges højt "som den gyldne Soel frembryder" eller hvordan den vil klinge i Menighedens Øren, men i Dine vil den nok klinge omtrent som i mine, og det er ikke ubehageligt.
   

Tag det sorte kors fra graven!
Plant en lilje, hvor det stod!
Ved hvert skridt i dødninghaven
blomster spire for vor fod!
Englevinger på vor grav
for den brudte vandringsstav!
Palmefugl for askekrukke!
Frydesang for hule sukke!

2.Solen sortned, da han blegned,
som for os udgød sit blod,
graven lysned, mørket segned,
da forklaret han opstod.
Ton, vor lovsang, højt i sky;
sødt i paaske-morgengry:
Jesus Kristus er opstanden!
Evig lever Guddoms-manden!

   

3.Se Marie Magdalene!
Hænder nys hun vred i gru,
sukked, til at røre stene;
Hvor ak, hvor er Herren nu?
Se, af øjets taareflod
morgensolen mildt opstod.
I den grav, hvor han har hvilet,
hun har fundet englesmilet.

4.Brister, alle helgengrave!
Herrens røst i dæmring sval
lyder i de dødes have,
skaber lys i skyggedal.
Herren kalder, men ej nu:
" Synder! Adam! hvor er du?"
Sødt det toner, Engle tie:
"Her er Frelseren, Marie!"

   

5.Ja, han er her, Guddoms-manden!
Sprængte er nu dødens baand!
Han er visselig opstanden,
og hans liv er ord og aand!
Nu en forårsmorgen skøn
rinder op for os i løn,
og, som påskesalmen klinger,
vokser sjælens fuglevinger.

6.Stander op og ser Guds finger
I den klare Vidne-Krands!
iler did på Ørnevinger Hvor
Han straaler i sin Glands! Iler did
i Herrens Fjed. Hvor Han os
beredte Sted. Hvor sig aabner i
det Høie Himlens Dyb for
Støvets Øje!

 
N.F.S.Grundtvig 1832 og 1846  
   
Baggrunden for dette brev er, at Gunni Busck flere gange havde opfordret Grundtvig til at restaurere de gamle salmer og forny den danske salmedigtning. Senere ny og indtrængende opfordring  ... der er ingen andre af Guds redskaber, der kan gøre det saa godt som Grundtvig ...støvet skal rystes af de gamle salmer. "Tag det sorte Kors fra Graven" betegnes som et gennembrud i Grundtvigs salmedigtning.
   

   
index