Op al den ting som Gud har gjort -
   
   
   

1.Op al den ting som Gud har gjort
hans herlighed at prise!
Det mindste, Gud har gjort, er stort
og kan hans magt bevise.

2. Gik alle konger frem på rad
i deres magt og vælde,
de mægted ej det mindste blad
at sætte på en nælde.

   

3.Det mindste græs jeg undrer på
i skove og i dale
hvor skulle jeg den visdom få,
om det kun ret at tale!

4. Hvad skal jeg sige, når jeg ser,
at alle skove vrimle,
de mange fuglesving, der sker
op under Herrens himle!

   

5. Hvad skal jeg sige, når jeg går
blandt blomsterne i enge,
når fuglesangen sammenslår
som tusind harpestrenge.

6. Hvad skal jeg sige, når mit sind
i havets dybe grunde
kun dog så lidt kan kige ind
og ser så mange munde.

   

7. Hvad skal jeg sige, når jeg ser
hvor stjerneflokken blinker,
hvor mildt enhver imod mig ler
og op til himlen vinker.

8. Hvad skal jeg sige, når jeg op
til Gud i Ånden farer
og ser den store kæmpetrop
af blide engleskarer!!

   

9. Hvad skal jeg sige - Mine ord
vil ikke meget sige:
O Gud, hvor er din visdom stor,
din godhed, kraft og rige!

10.Op stemmer alle folk på jord
med frydetone sammen:
Halleluja, vor Gud er stor!
Og himlen svarer : Amen!

   
   
Der er gætterier om årstallet for salmens tilblivelse. Et sted står der: "Nogle Psalmer om Troens Grund Gud til Ære. Og hans Kircke til opmuntring foranledigede af H.A. B. Tundern 1734."
   
Kong Frederik d. 5. var 1736 på rejse i hertugdømmerne med provst Schrader,Tønder, i sit følge. Det fortælles, at Schrader skal have gjort kongen opmærksom på Brorsons salmer og ikke mindst ovenstående. Af samme grund  udnævnte kongen Brorson til  stiftsprovst i Ribe efter Broder Brorson, som blev biskop i Aalborg. Broder Brorsons sønnesøn, rektor A.W. Brorson fortæller,
 at da kongen spurgte Brorson, om han havde skrevet denne salme, og med svaret ja,
fik han Ribe bispestol, som just stod ledig.
 

 For en del år siden var jeg i Värmland  som rejsearrangør, en Selma Lagerlöf - tur. Vi overnattede i Sunne. Om søndagen var der lejlighed til at følge gudstjenesten i nærliggende Sunne kirke. Efter søndagens prædiken henvendte præsten sig fra prædikestolen direkte til organisten: Find lige noderne frem for "Al den ting" Den skal  vi synge. Der er en del danskere på besøg her i dag!

 
 

 
 
 index