Er du modfalden kære ven

   
   
   

1.Er du modfalden, kære ven
som tror dog på Guds søn
og beder i hans frelsernavn
din egen børnebøn;

2.Se du dig op til Himmerrig,
højt over skyer grå
hvor i vor Faders højrehånd
jo alting monne stå

   

3.Se ud så over jorderig
som et Guds barn, der ved,
at alt må tjene dem til gavn,
som har Guds kærlighed.

4.Der er blandt folk et gammelt ord:
Hver djævel har sin tid!
Men vist er det, enhver har tabt,
som gik mod Gud i strid.

   

5. Guds engle er så mange slags
som dage i et år,
og hvad hans bud det sigter til,
det rammer på et hår.

6.Guds ærinde går hver en storm,
om den er nok så vild,
og ihvor gal den bryder løs,
ham tjener dog hver ild.

   

7.Og når al verden kaster lod
om ære, liv og gods,
udfaldet står dog i Guds hånd,
hans engle står derhos.

8.Og tror du på Guds kærlighed,
han elsker støvet med,
da læg og rejs dig i hans Ånd
vær ej for trussel ræd!

   

9.Vor tro det er vor faste borg,
dens spir det er vort håb;
i den får vi Gud Faders Ånd
med Jesu barne-dåb.

N.F.S. Grundtvig 1850-51
Mel. Carl Nielsen 1919.

   
   
Salmen blev ikke trykt i Grundtvigs levetid, men først til hans jordefærd og derefter i hans sangværk. Vers fire vakte interesse i Danmark som i Norge under den tyske besættelse 1940-45.


   

index