Behold os Herre ved dit ord
   
Treenigheden - Fader, Søn og Helligånd

 

Luthers Barnesang: "Erhalt uns Herr, bei deinen Wort" Wittenberg 1542
 
   
Behold os Herre ved dit ord
trods dine fjendes løgn og mord,
som styrte vil fra tronen ned
din Søn, vor drot i evighed!
Bevis din magt , o Jesu Krist!
som alle Herrers herre est,
beskærm din arme kristenhed,
dit navn til pris i evighed!
   

Vor trøster god, Gud Helligånd,
forèn Guds folk i fredens bånd!
Stat med os i vor sidste nød,
led os til livet fra vor død!

Luther 1542.
Dansk 1556.
Grundtvig 1837.

   
   

Der er en meget lang beretning om denne salme. I 1537 foreskrives, at den synges efter prædiken ved visse lejligheder (kirkeordning v. St Wenzels kirke i Naumburg) Samme tid brev fra Luther til Justus Jonas med formodning om, at paven spiller under dække med tyrken. Brevet til evangeliske præster, hvor det hedder: "Det er i sandhed på tide og nødvendigt at bede, thi Djævelen sover ikke, Tyrken tøver ikke. Papisterne tøver ikke. Der er intet håb om, at de skulle ophøre med deres blodtørst"

Tilbage til salmen, der blev udvidet til syv vers og sunget almindeligt i Tyskland gennem tre hundrede år. Men den satte sindene i bevægelse. Som det hedder: Bønnen med paven vakte frygtelig vrede hos katolikkerne. Således blev salmen under livsstraf forbudt flere steder i Tyskland. Trediveårskrigen ( 1618-1648) blev kulminationen af en religionskrig mellem katolikker og protestanter.

 I 1631 erobrede feltherren Tilly det protestantiske Magdeburg og foranstaltede et sandt blodbad på indbyggerne, der lå døende på gaderne. Da samlede skolebørnene sig og gik i orden ind på torvet, syngende denne salme. Derover blev Tilly så rasende, at han lod sine soldater nedsable, spidde dem og kaste dem på flammerne. Det nævnes, at Tilly fortrød bittert denne handling. Herunder billeder fra blodbadet.

   

 

 
 
   
index