Gør døren høj, gør porten vid,
Adventstidens salme.
 
Det er en meget gammel historie, der ligger til grund for denne salme, "Gør Døren høj" Den har sin rod tilbage før kristen tid, da festprocessioner i det gamle Israel førte pagtens ark ind i templet igen efter krig eller ved optog i byen. Den har senere haft betydning som adventssalme, om Kristi ankomst til denne verden. Og den fik historisk betydning i forbindelse med Palmesøndag ved Jesu indtog i Jerusalem. I 1600-tallet indgik temaet i flere kirkemusikalske værker.
 
Am Ersten Sontag dess Advendts.
 
MAcht hoch die thiir, die thor macht weit,
Es komt der Herr der Herrligkeit,
Ein Konig aller Konigreich,
 Ein Heyland aller Welt zugleich,
Der Heil vnd Leben mit sich bringt;
Derhalben Jauchtzt, mit frewden singt:
 Gelobet sey mein Gott,
Mein Schopfer, reich von Raht.
Er ist Gerecht, ein Helffer werth,
Sanftmutigkeit ist sein Gefehrt,
Sein Konigs-Cron ist heiligkeit,
Sein Scepter ist Barmhertzigkeit.

All vnser Noht zum end Er bringt,

Derhalben Jauchtzt, mit frewden singt:
Gelobet sey mein Gott,
Mein Heyland, gross von That.
 

O wohl dem Land, o wohl der Stadt,
So diesen Konig bey sich hat.
Wohl allen Hertzen in gemein,

Da dieser Konig ziehet ein
Er ist die rechte frewden-Sonn,
Bringt mit sich lauter frewd vnd wonn.
 Gelobet sey mein Gott,

Mein Troster friih vnd spat.

Macht hoch die thiir,die thor macht weit,
Ewr Hertz zum Tempel zubereit.

Die Zweiglein der Gottseligkeit

Steckt auf mit andacht,lust vnd frewd;
So kompt der Konig auch zu euch,
Ja Heyl vnd Leben mit zugleich.
Gelobet sey mein Gott,
Voll Rath, voll That, voll Gnad.

  

Kom, 6 mein Heyland JEsu Christ,
Meins Hertzens thiir dir offen ist.
Ach zeuch mit deiner gnaden ein!
Dein Freundligkeit auch vns erschein.

Dein Heilger Geist vns fuhr vnd leit

Den Weg zur ewgen Seeligkeit.

Dem Nahmen dein, o HErr,

Sey ewig Preiss vnd Ehr.

Georg Weissel (før 1635).
»Erster Theil Der
 Preussischen Fest-Lieder«, Elbing
1642.

  

Georg  Weissel blev født 1590 i Domnau,
hvor hans far var borgmester.  Han studerede senere på universitetet i
Kønigsberg. Efter studierejser og virke som rektor, blev han præst ved en ny kirke,
Alt-Rossgärter i Kønigsberg, som blev
indviet 2. søndag i advent 1623.
Her virkede han til sin tidlige død 1635.
Weissels kirke, her vist, eksisterer ikke mere.

        Af Georg Weissels salmer er
 23 bevarede. Den
bedste er vel uden sammenligning »Macht hoch die Tur«,
 som er oversat til dansk af N. J. Holm,
»Gør døren høj«.

 

 

 
Gjør Døren høi, gjør Porten viid:
Den Ærens Konge kommer hid.
1
Han hersker over alle Land,
Og er al Verdens Frelsermand.
Retfærdig kommer han herned,
Og bringer Liv og Salighed;
Med Hjelp sagtmodig er han nær,
Barmhjertighed Hans Scepter er.2
 
Han os bebuder Frydens Aar,3
Vor Nød ved ham en Ende faaer;
Derfor af Stemmer uden Tal

En Frydesang ham møde skal.
O salig er den Stad forvist,
Hvis Konge er den Herre Christ;
Saa vel det hvert et Hjerte gaaer,
Hvor denne Konge Indgang faaer
 
Han bringer Fred og Glæde med,
Og skinner i det mørke Sted;
Som Glædens Soel han lyse maae
Udi vort Hjertes mørke Vraae.4
 Jeg Hjertets Dør vil aabne dig,5
O Jesu! drag dog ind til mig!
Ja ved din Naade lad det skee,
At jeg din Venlighed maae see.6
 
O ved din Hellig Aand os leed
Paa Veien frem til Salighed,
At her vi dig lovsynge maae,
Indtil for dig vi frelste staae.
N. J. Holm: »Harpen«,
Christiania 1829, nr. 24.
 

Tallene i salmen henviser til:  1.Ps,24,7 -
 2.Sach 9,9 -3. Es, 61,1.2.- 4.Es 60,1.5 - 5.Aab.3,2 og 6.Ps. 34,9

 

Niels Johannes Holm, f.1778, stammer fra Ribeegnen. Han søgte optagelse i Brødremenigheden i Christiansfeld, senere i Holland og Rusland , dog uden at blive optaget. Efter ophold i England, senere Norge, udviklede han sig til en dygtig lærer på grund af gode sprogkundskaber. Indflydelsen fra Grundtvig blev stadig stærkere. Hans evner, især som religionslærer, udviklede sig til digtervirksomhed. Han arbejdede med salmer, og hans vigtigste værk blev salmebogen "Harpen", den første salmebog i brødremenigheden på dansk, år 1829. Det var her, hans oversættelse og mesterstykke så dagens lys: "Gør Døren høj, gør Porten vid." .

 

 
oversigt