Her komme Jesus dine små
 
En liden Psalme for Børnene. Have I aldrig læst at af de Umyndiges og Diendes Mund skal du berede en Lov. Matth. 21. v. 10
 
  
1. HEr kommer dine Arme Smaa
O JEsu i din Stald at gaa

Oplyss enhver i Siæl og Sind

At finde Veyen til dig ind.
2. Vi løbe dig med Sang imod
Og kysser Støved for din Food
O salig Stund! O søde Nat!
 Da du blevst fød vor Siæle-Skat
 
3. Velkommen fra din Himmel Sal.
Til denne Verdens Græde Dal
Hvor mand Dig intet andet bød
End Stald og Krybbe,Kaars og Død
4. Aid Verden stod i Sathans Pagt
Da brød vor JEsus frem med Magt

Og rev os ud med blodig Hånd
Af alle vore Fienders Baand.
 
5. MenJEsu Ach! hvor gaar det til
At dog saa faa betæncke vil

Dend synderlige Kiærlighed

Der drog dig til vor Jammer ned.
6. Saa drag os gandske til dig hen
O søde fromme Siæle-Ven

At hver af os saa inderlig
I Troen maa omfavne dig.
 
7. Vi kysser Dig med Suck og Bøn
Du Himmel-søde Jomfru-Søn;

Din søde Mund og Rosen-Kind

Har taget Siæl og Hierte ind.
8. Lad Verden ey med ald sin Magt
Os rokke fra vor Daabes-Pagt

Men giv at ald vor Længsel maa
Til Dig til Dig allene staa.
 
9. Saa skal det skee at vi engang
Blant alle Helgens Fryde-Klang

I Himlens søde Paradiis
Skal prise Dig paa Engle Viis.
10. Her staar vi nu i Flock og Rad
Om Dig vor skiønne Hierte-Blad
Ach hielp! at vi og alle maa
 
I Himlen for din Trone staa.
  
 

  Hans Adolph Brorson: »Nogle Jule - Psalmer«, Tundern 1732

 

Salmen lød måske første gang i bedehuset i Emmerske, Tønder landsogn. Med skole og kirkesal. Det var i Pietismens tid. Måske har der været en julekrybbe i bedesalen. Videre skrev Hans Brix om salmens skønhed, at der er en "smilende friskhed i børnenes kapløb med frelseren". Samt: "I klynge om den Hellige trænges en vrimmel af børnehoveder", dernæst: "Og i det henrivende slutningsvers er hele flokken kommet i orden og har taget plads om børnevennen, så hele gruppen danner en strålende himmelblomst"

 
 
Denne salme og side fandt plads i rækken af salmer juleaftensdag 2012.
 
oversigt