Dover kirke, sidst i januar, mod aftenstid -
 
Dig rumme ej himle
 
  
1. Dig rumme ei Himle,
Og Himlenes Himle,
Vor Skaber fuldstor!

Saa ei er at tale
Om Høielofts Sale
For1 Dig paa vor Jord.
2. Du rører kun Støvet,
Som Vind-Pust i Løvet,
Du himmelske Giæst!

Og Hytten i Barmen,
 Med Kiærligheds-Varmen,
Behager Dig bedst!
 
3. Men kneise paa Tue,
Med Piller og Bue,
Paladser for Jord,
 
Er Mand dog kun Bæver,
Hvis ikke sig hæver
 
Palads for Guds Ord!
4. Og har Du os givet,
Til Redning, til Livet,
Et Almagtens Ord,1
Til det at udtale
Maae Høielofts-Sale
Opmyldre paa Jord!
 
5. Hvem vil ikke prise,
Med Psalme og Vise,
Din Kiærligheds-Røst!
Hvor er dog det Øre,
Som ikke vil høre
Den evige Trøst!
6. Thi bygge vi Kirker,
Hvor Guds-Ordet virker,
I Lys og i Løn,

Hvor Hjertet sig fryder,
Naar Hallen gienlyder
Af Tak for Guds Søn!
 
7. Ja,2 lægges de øde,
Det volder de Døde,
Som spøge i dem,
Thi Alle medgivet
Er Lysten til Livet

I Glædernes Hjem!
8. Ja, dødfødte Sange
Og Taler, fuldmange,

Din Kirke har tømt;
 
Kald Ordet tillive!
Da Kirken skal blive
Som fordum berømt!
 
9. De slet Dig forstode,
Som ei med det Gode
 
Bød Sjæle til Giæst:
 Med Svøbe og Tøile,
Med Baand og med Bøile,

Man giør ingen Fest!
10. Lad Dødninger Grave
Til Dødninger lave,
Og true med Hel!
Dit Ord at forkynde
Med Liv og med Ynde,

Det tækkes Dig vel!
 
11. Du leve os lader
Med Dig, som med Fader
Du lever i Løn;
 
Saa leve vi lade
Tilhørerne glade
Med os og Guds Søn!
12. Saa Tungen vi bruge
Med Aanden hver Uge,
Til Glæde og Gavn,
Saa Graat vi forgylde,
Saa Huset vi fylde,
Opbygt i dit Navn!
 
13. Naar Øie Du fæster
Da paa dine Giæster,
Og syner dit Bord,
Hvis Klædning Du laster
Din Engel udkaster,
Men kun paa dit Ord!
14. Skiøndt Du er den Rene,
Du ingen vil stene,
For Loven han brød,
Du Giæsten kun vrager,
Som ikke modtager

Det Purpur, Du bød!
  

 

 

N. F. S. Grundtvig. Sang-Værk, 1837

 
Et enkelt eksempel, vers 4, "Et Almagtens Ord", blev ændret til "et Kjærligheds Ord".
 
Salmen fra 1837 er siden ændret og forkortet, først i 1878, og består nu af versene 1, 2, 4, 5 og 6.Blandt de første og oprindelige 14 vers findes der et papir fra omkring 1837 med yderlige et vers mellem vers 8 og 9: Saa bøde du nøde/De levende døde/Dit Gjestebud paa/Til Brylluppets Ære/Ej Stol maa der være/Som ledig skal staa.
 
Salmen er i den forkortede version blevet til en kirkeindvielsessalme, "Thi bygge vi Kirker". Den blev benyttet ved Marmorkirkens indvielse i august 1894, hvor Hartmann komponerede sin melodi til salmen.
 

 
oversigt