Fryd dig, du Kristi brud
 
1.FRyd dig du Christi Brud
Imod din Herre oc Gud
For haande er hans Naade
Som dig Propheten spaade
Hosianna heder oc ære

skal denne vor Konning være.
2. Gack vd aff dit Paulun
Oc see it glædeligt siun
Her rider ærens Konning
Fryd dig du Zions Dronning
Hosianna heder oc ære

Skal denne vor Konning være.
 
3. It Asen hannem bær
Som dog en HErre mon være
 hans praal er saare ringe
Dog kand hand Døden tuinge
Hosianna heder oc ære

Skal denne vor Konning være.
4. Sactmodig er hand oc god
Spagferdig i sind oc Mod
Naade haffuer hand at føre
Den skal hans Brud tilhøre
Hosianna heder oc ære

Skal denne vor Konning være.
 
 5. Lad op dine Porte vide
Christus vil ind til didt
Hand acter dig at gieste
Din Salighed til beste
Hosianna heder oc ære

skal denne vor Konning være
6. Strø Grene vdi hans Vey
Oc spar dine Klæder ey
Folcket skal bære Palmer
Oc siunge Aandelig Psalmer
Hosianna heder oc ære

skal denne vor Konning være.
.
7. Wmyndige Børn oc smaa
Skulle giøre lige saa
Den gantske hele skare
Skal siunge foruden all fare
Hosianna heder oc ære

Skal denne vor Konning være
Ukendt forfatter.
»Nogle Merqkelige oc
Aandelige Psalmer
Tilsam
men sancket
 Aff A :R :G:«, 1632,

 

 

Denne salmes forfatter står som ukendt, endog blandt "merkelige og åndelige salmer" fra 1632.
 
I nuværende salmebog står: Dansk (1632) Grundtvig har set på den 1832. P. Hjort 1840, J.P Mynster 1845, Den er bearbejdet 1889 og 1951. Mange bearbejdelser og ændringer. De er dog ikke særlig synlige, når de syv vers sammenlignes med samme syv vers i salmebogen anno 2003.
 
 
Duen i portalen, Rimsø
 
Oversigt