Jesus Krist du gav mig livet
 

Ein Abend-Lied nach dem heiligen Abendmal.
Im Thon: Werde munder, mein Gemiithe

 

1. GOtt! mein Hertze Danck Dir sendet,
 Weil mit Wohlthun dieser Tag
 Angefangen und vollendet,
So dass ich mit Jauchzen sag:
Ich bin afler Siinden loss,
 Ruhe sanfft in JESU-Schoss;
Ich bin JESU Braut heut worden,
Steh in seinen Liebes-Orden.

2. Ich hab nun das ewige Leben,
Weil mir ist im Brod und Wein
JESU Fleisch und Blut gegeben

Ich bin JEsu! JESUS mein,

Sterb des ewgen Todes nicht,
Leb und komm nicht ins Gericht.
 
JESU Blut im Grab mich decket
Und am Jungsten Tag erwecket.

 

3. GOTT, der du zu meiner Freude
Mich bewirtt, gelabt, getrostt
Und aus Lieb geschencket heute
Das, womit du mich erlost,

Meines JEsu Leib und Blut:
Mache, dass nun sanffte ruht
Mit dem Leib stets meine Seele,
Die ich Dir hiermit befehle.

4. JESU! du mein guter Hirte,Mich,
dein Schäflein, schliess in Dich;
 
Ferner es wie heut bewirte
Und mach, dass es bessre sich.
Wehre, weils mit Dir gespeist,
Dass es Satan nicht zureisst,
 
Sondern mog in deinen Wunden
Finden seine Ruhe-Stunden.

 

5. Heiliger Geist! zeug friih und spate,
Wie du mir geholffen heut.
Troste mich mit That und Rathe
In der letzten Lebens-Zeit,

Dass ich CHristi Leib und Blut
Hab genessen mir zu gut,
Und hilff, dass ich dessen Starcke

Stets und ja im Tode mercke.

6. Der HERR, der mich speist zum Leben,
 Segne und behiite mich!
 
Der HERR, der zur Speiss sich geben,
Der erleuchte mich durch sich!
Der HERR, der mich fiihrt zur Speiss,
Geb mir Friede Ihm zum Preiss

Und erqvick an Seel und Muthe
Mich mit JESU Leib und Blute!

 

 

Ämilie Juliane af Schwarzburg-Rudolstadt:
 
»Im Nahmen JESU! Tagliches Morgen- Mittags-und Abend-Opffer«, 1685,

 
 
 

Ämilie Juliane af Schwarzburg-Rudolstadt lyder fornemt.  Hendes far var greve Albert Friedrich af Barby og Mühlingen i Oldenburg sydvest for Hamburg, hans tipoldefar var broder til danske kong Christian I. Under trediveårskrigen flygtede han og hans hustru, grevinde Sophia Ursula,  til Thüringen, hvor datteren Ämilie Juliane fødtes år 1637 på deres slot Heidechsburg ved Rudolstadt. Senere i livet, efter at hun var blevet gift, omtales hun som den lærde og fromme grevinde Ämilie Juliane. Et lykkeligt ægteskab, men et liv fyldt med sorg og sygdom. Hun var selv plaget af smerter og gigt, men trods det overkom hun omfattende socialt arbejde. Men det , hun huskes for, var hendes salmedigtning, i alt blev det til 587 salmer. Hun døde år 1706.

 

1.GUd! mit hierte tak dig sender;
Thi med naade denne dag
Sig begynder og fuldender,
Jeg kand sige med behag
Jeg er udaf synden løst,
Har i Jesu hvile, trøst,

Jeg nu Christi bruud er vorden,
Staaer udi hans naades orden.

2. Jeg nu evig haver livet,
Thi mig udi brød og viin
Jesu kiød og blod er givet,
Jeg er Jesu, Jesus min;
Skal ey døe en evig død,
Kommer ey til dommens nød;
Jesu blod og grav mig dækker,
Og paa dommedag opvækker.

 

 

Oversættelse til dansk/norsk ved Birgitta Christine Kaas:
"Nogle aandelige Psalmer etc" 1734. Her vist 2 første af 6 vers.

 
Birgitta Christine Kaas var datter af Hans Kaas, Hastrup, Jylland, den senere amtmand i bl.a. Trondheim i Norge. Hun blev gift Huitfeldt, og i 1733 blev hun opfordret af Christian V´s svigermor, der var på rejse i Norge, til at bruge sine evner til at skrive salmer.
 
 
 

Jesu Christ! du gav mig Livet,
Dødens Magt du overvandt;
Jesu Christ! nu har du givet
Mig min Frelses høie Pant.
Styrk du mig i Bøn og Tro!

Giv mig Fred og Sielero!

Giv, at jeg din Ære fremmer

Og dig aldrig, aldrig glemmer!

Jesus Christ! Du gav mig Livet,
Dødens Magt Du overvandt!
Ved dit Bord Du mig har givet
Salighedens visse Pant;
Styrk mig nu i Bøn og Tro,
 Saa med Fryd og Sjæle-Ro
Kiærlig jeg din Ære fremmer,
Over Dig al Verden glemmer!

  
Herover to vers, Birgitta Kaas salme, bearbejdet til enkeltvers. Det første af  Ove Malling 1798, det næste af Grundtvig, 1838. Nuværende salme må betragtes som en "blanding" af de to vers.
 
Det blev en lang vej for salmen, sidst enkeltverset. Først grevinde Ämilie Juliane af Schwarzburg-Rudolstadt, Så en livlig dansk/norsk forfatterinde. Og sidst to store personligheder herhjemme. Salmehistorien med dens lange  og kringlede veje.
 
 
Oversigt