Tystrup, Sjælland
 
Til vor lille gerning ud
 

1. Til vor lille Gjerning ud
Gik vi Smaa fuldglade;
Villien saae den kjære Gud,
Hjalp os som vi bade.
Nu er Dagens Lys udslukt,
Lukt er snart vort Øie;
Giv vor lille Gjerning Frugt,
Fader i det Høie!

2. Du, som viser Dag og Nat
Sol og Stjerner Veie!
Livets underfulde Skat
Gav Du os i Eie.
I hver Barnesjæl paa Jord
Har Du lagt en Kjærne

Til en Blomst med himmelsk Flor,

Herlig som en Stjerne.

 

3. Lad den Kjærne underfuld
Voxe i vort Indre,
Naar der skinner Sol paa Muld,

Og naar Stjerner tindre!
Lad det Frø opvoxe smukt
Med Din Børnevrimmel,

Til at bære evig Frugt

I din høie Himmel!

B. S. Ingemann:

»Syv Aftensange«,
Kjøb. 1838, nr. 3.

 

 

I 1838-39 udgav Ingemann "Morgensange for Børn" og "Syv Aftensange". De fandt hurtigt vej til mange sangbøger samt grundtvigske salmebøger. Men ikke til en række salmebogsudgivelser. I 1948, i forberedelsen til ny salmebog (1953), stilles spørgsmålet: Bør Ingemann gøres til genstand for en "radikal" udrensning? og ligeledes: Er det forkert, at der ikke sidder almindelige kirkelige lægfolk i salmebogskommissionen? Bølgerne gik åbenbart højt. Der stilledes forslag om et tillæg til salmebogen. Det endte dog med, at elleve sange, hvoriblandt Ingemanns "Til vor lille gerning ud", blev optaget og anbragt mellem de øvrige morgen- og aftensalmer i den nye salmebog.
 
 
oversigt