Midt iblandt os er Guds Rige.
 
1. Midt iblandt os er Guds Rige
Med Guds Aand og i Guds Ord,
I Guds Menighed tillige:
Giæster ved Hans Naadebord!
2. Synligt ei er her tilstæde
Det med Guds Retfærdighed,
Med Guds Fred og Herrens Glæde,
Kommet til os oven ned.
 
3. Men naar os med Herrens Stemme
Aanden kalder, hver især,
Kan vort Hjerte dog fornemme,

At Guds Rige kom os nær
4. Og naar vi med Tro modtage
Ord og Aand i Jesu Navn,
Rigets Frugt vi forud smage
I det søde Frelser-Navn!
 
5. Guds Retfærdighed i Naade
Seer til os fra Himlen ned,

Og skiøndt os det er en Gaade,
Smager Hjertet dog Guds Fred.
6. Og naar Herrens Fødsels-Glæde
Raabes ud med Engle-Røst,
Virkelig den er tilstæde,
Giennemstrømmer os med Lyst
 
7. Blomstre op da skal Guds Rige
Midt iblandt os Dag fra Dag,
Bære Aandens Frugt tillige,
Fader vor til Velbehag.
8. Thi den gode Jord hernede:
Tro og Haab og Kiærlighed,
Rense vil Gud selv og frede
Til en himmelsk Frugtbarhed!
 
9. Og naar vi med ham forklares,
Som os fødte her paany,
Skal Guds Rige aabenbares,
 
Synlig som han selv i Sky!
N. F. S. Grundtvig: »Fest-Psalmer«,
5. opl., 1853, nr. 737

 

 

Det fremgår i beskrivelse af salmen, at begyndelsesordene "Midt iblandt os -" ofte kan misforstås. Grunden er, at Grundtvigs tegnsætning ikke altid følges korrekt i salmebøgerne. 
 Og:
Guds rige er midt iblandt os med ånden; det er i ordet; det er tillige i hans menighed,
der nærmere betegnes som gæster ved nådebordet.  (citat)

 
 
oversigt