Snit af Skodsborg kirke, syd for Kongeåen
 
Op  til Guds Hus vi gå, og banke dristig på:
 

1. Op til Guds Huus vi gaae
Og banke dristig paa:
»Luk op«, det er vor Bøn!
Vi leder om Guds Søn.

2. Som Lynild farer brat,
Os Døren er opladt,
I Daab med Aand og Vand,

Her staaer vor Frelsermand.

 

3. Vor Sjæl er døv og stum
For Evangelium,

Men høres vil Guds Ord
Og føres trindt paa Jord

4. Guds Ord til Sjæl og Krop
Han siger selv: luk op!
»Afsiger Løgnen Du,

Og troer Guds Sandhed nu ?

 

5. Det er hans Ephata,
Og Tungen svarer ja!

Guds Røst, som Almagts Haand,

Os skar for Tungebaand.

6. Saa lærer os Guds Søn
Sin egen Barnebøn,
Indaander i vort Bryst
Sin egen Barnerøst.

 

7. Guds Søn med Faderfavn
Os giver Børnenavn,
Gud siger om vor Bøn:
Den kommer fra min Søn.

8. Guds Aand vi har i Pant,
Saa det er vist og sandt,
Vi er Guds Børneflok,
Han har til Alle nok.

 

 9. Fuldt op vor Fader huld
Har af det røde Guld:
Af Hjertens-Kiærlighed,
Med Fryd, med Liv og Fred.

10. I Jesu Christi Navn,
 
Han tager os i Favn,
Og kysser i os ind
Et himmelsk Barnesind.

 

11. Thi synger vi i Chor
Med Engle: Fred paa Jord!
Gud Fader Nat og Dag
 
I os har Velbehag!

N. F. S. Grundtvig.
Dansk Kirketidende 1857, No. 51.

 

 

Salmen blev offentliggjort november 1857, men er egentlig en adventssalme, som det lyder i vers 11 med engle hen mod den kommende jul.
 

 
Et smukt "rosevindue" i Skodborg kirke med de to roser anbragt lodret, af hensyn til denne side anbragt i to dele hver for sig.
 
Oversigt