Fur kirke tæt på Limfjorden, med smuk kirkegård
 
Gudshusets dør er i vor dåb
 
1. Guds-Husets Dør er i vor Daab,
Og hvem derad indganger,
Ham møder Herlighedens Haab,
Og Paradisets Sanger,
Thi Herren vidner: her er jeg,
 
Guds-Husets Dør,den rette Vei
Til Himlens Høielofte!
2. Thi smiler englemildt, I Smaa,
Hvor det er sandt at sige,

At kun paa Barnefod indgaae

Man kan i Himmerige!
I Store! vorder smaa paany,
 
Saa op til Herren over Sky
I voxe kan med Ære!
 
3. Med Fryd vi i Guds Menighed
For ham os dybt nedbøie

Som trykker kun al Hovmod ned,

Vil Ydmyghed ophøie,
Sig kalder selv en Konge-Ørn,
Som bær paa Vinger sine Børn
 Op til sit høie Sæde!
4. Ej skal vi bævende som før
i pagtens gamle dage
se til Guds hus og himlens dør,
mismodige forsage;
thi de genfødte er Guds æt,
og han, der gav dem børneret,
er mægtig i de svage.

 

 

N F S Grundtvig 1836 og 1853

 
Der er tale om en hel familie af salmer. en anden af dem er "Guds rige lignes ved et frø", noget kompliceret at udrede dem fra hinanden.
 
 
Fur kirke, på vej ind - på salmetavlen stod sidens salme no. 444.
 
oversigt